a.s.r. real estate

Het GLB - van gisteren naar morgen

11-01-2013
Het GLB - van gisteren naar morgen

De betekenis van het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid voor agrarische ondernemers was het thema op de relatiemiddag van ASR Landelijk Vastgoed op 13 december 2012 in Zuidlaren. "Landbouwers worden meer ondernemers. Niet de overheid maar zijzelf zullen keuzes moeten maken op hun bedrijf samen met hun partners in de keten", hield de Belgische wetenschapper en landbouwjournalist Jacques van Outryve zijn publiek voor. 

Spiegel

Meer dan 130 agrarische ondernemers en hun partners uit Groningen, Drenthe en Noord-Oost Overijssel waren naar Zuidlaren gekomen. Jacques van Outryve is zeer vertrouwd met de Europese problematiek in het algemeen en de landbouw en voedselproblematiek in het bijzonder. Hij gaf zijn boeiende visie op het verleden en de actualiteiten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de trend naar duurzaamheid en gezond voedsel, de rol van innovatie en samenwerking en de toekomst voor jonge agrariërs. Vanuit zijn rol als wetenschapper en journalist hield hij zijn gehoor een spiegel voor hoe wij er in Nederland mee omgaan. Met zijn inspirerende visie verpakt in bloemrijk Vlaams taalgebruik, wist hij de ASR pachters en erfpachters te boeien.

Landbouwers worden meer ondernemers

Het GLB heeft in vijftig jaar een hele weg afgelegd. Het heeft zich telkens aangepast aan zijn economische, politieke en maatschappelijke omgeving. Dat deed het gisteren, doet het vandaag en ook morgen. "Zoek steeds de opportuniteiten op het nieuwe beleid", verhaalde Van Outryve. "Ook Europese landbouwers zullen moeten leren omgaan met meer onzekerheden, afspraken en aanleggen van reserves. Landbouwers worden meer ondernemers. Niet de overheid maar zijzelf zullen keuzes moeten maken op hun bedrijf samen met hun partners in de keten". Daarnaast onderstreepte Van Outryve het belang van een gezamenlijke visie van zowel landbouworganisaties als Den Haag richting Brussel. "Alleen op die manier kunnen we invloed uitoefenen op de keuzes die daar gemaakt worden". 

Flexibele schil

Erik Somsen, directeur Landelijk Vastgoed van ASR, sloot de middag af met de visie van ASR op de toekomst van agrarisch Nederland. Hij onderstreepte de voordelen van een flexibele schil van reguliere pacht, geliberaliseerde pacht en erfpacht rond een vaste kern van eigendom. Zo kan de ondernemer inspelen op veranderingen in de markt en risico's afdekken. 

Onderlinge ontmoeting

Persoonlijk contact met pachters en erfpachters van ASR en onderlinge ontmoeting zijn de belangrijkste redenen om regionale relatiedagen te organiseren. Na afloop van de middag was er onder het genot van een stamppottenbuffet voldoende gelegenheid om na te praten met rentmeesters in de regio Luuk Geerts en Daan van Beuningen en diverse collega's van de afdeling Landelijk Vastgoed. Zowel onze klanten als wij kijken terug op een geslaagde relatiedag. 

Lees hier het volledige verhaal van Jacques van Outryve

Vorige