a.s.r. real estate

MVO-publicaties

Wij handelen zo actief mogelijk om zo maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo is ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij streven naar een duurzame vastgoedportefeuille en samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen we zelf een actieve bijdrage leveren aan milieu en maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in onze MVO-beleidsplannen. Bij elke P horen strategische doelstellingen. In de jaarverslagen worden per strategische doelstelling de resultaten besproken.

Beleidsplannen 2021 - 2023

Jaarverslagen

Beleidsplannen 2020 - 2022