a.s.r. real estate

Zonneparken op landbouwgrond in (erf)pacht

In een wereld waarin de gevolgen van de klimaatverandering meer en meer zichtbaar zijn, is energietransitie een belangrijk onderwerp. Energietransitie is het beleidsplan van de Nederlandse overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenenergie over te stappen. Volgens dit plan moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa zijn. Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert de Nederlandse overheid de realisatie van zonneparken op landbouwgronden. Voor agrariërs een mogelijk interessante alternatieve vorm om inkomsten te genereren.

Overweegt u een samenwerking aan te gaan?
Er zijn diverse ontwikkelaars van zonneparken op de markt actief. Wellicht bent u al benaderd door een van hen? Overweegt u een samenwerking aan te gaan voor de realisatie van een zonnepark op gronden die u bij ons in (erf-)pacht heeft? Dan vragen wij u om in een vroeg stadium contact met ons op te nemen.

Formeel omdat er voor de realisatie van een zonnepark vooraf overeenstemming moet zijn tussen verpachter, (erf)pachter en ontwikkelaar. Maar belangrijker nog omdat wij graag onze ervaringen met u willen delen als het gaat om contracten, vergoedingen en ervaringen die wij hebben met de verschillende ontwikkelaars. Alhoewel zonneparken interessant zijn, zijn deze niet zonder risico’s. Om deze risico’s te beperken en een zo optimaal resultaat voor u en a.s.r. te behalen is het essentieel om samen op te trekken.

a.s.r. landelijk vastgoed heeft uitgangspunten bepaald die kunnen leiden tot een positief besluit om zonneparken in gemeenschappelijkheid te realiseren. Denkt u hierbij aan ligging, grootte, inpasbaarheid en participatie van burgers. Uiteraard speelt hier ook de vergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond een belangrijke, maar niet alles overheersende rol.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over dit onderwerp of bent u al in gesprek met een ontwikkelaar neem dan contact op met uw rentmeester.