a.s.r. real estate

Verbinding

Dicht bij onze boeren staan. De verbinding zoeken. Ook verbinding tussen de boeren mogelijk maken. Jullie ervaringen delen. Schrijven over de ontwikkelingen die op het erf gebeuren. In deze nieuwsbrief zetten we weer verschillende stappen. Het ondernemingsverhaal is deze keer een ondernemersvideo. Wat ons betreft mag die ‘viral’ gaan en wordt Henk Horring een BN-er. Wij zijn super benieuwd wat jij er van vindt en we zullen zeker tellen hoeveel keer die bekeken wordt. De boodschap van Henk is zeer de moeite waard: Duurzamer bodembeheer, dat is waar Henk voor staat.

Graag wil ik onze Hanzen, Hans Siemes en Hans Menop, enorm bedanken voor het maken van alle ondernemersverhalen de laatste 10 jaar. Onze rentmeesters vonden het maar wat fijn om deelnemers te verrassen met een fantastische foto uit de rapportage die op de boerderij werd gemaakt. ‘Hans en Hans bedankt’, namens het hele team van Landelijk Vastgoed.

Ook deel ik graag de voorlopige uitkomst van het proefproces over de toewijzing van de fosfaatrechten met jullie. In onderling overleg zijn onze boer en a.s.r. vorig jaar een proefproces gestart. We hebben de rechter gevraagd hoe hij, alles overwegende, ‘recht zou spreken’ over de fosfaatrechten. Natuurlijk zijn wij belanghebbende, maar a.s.r. vindt het vooral belangrijk dat alle betrokkenen weten hoe wij met de fosfaatrechten en pacht om moeten gaan. Dat is ook waar a.s.r. voor staat; onze verantwoordelijkheid nemen en midden in de maatschappij staan.

Een nationale bodemindex, misschien is die er eind dit jaar? Ik voelde de ‘vibe’ bij boeren, erfbetreders én data-scientists tijdens de tweedaagse Nationale Bodemhack in Wageningen (WUR). Na de Bodemhack op proefboerderij De Marke zetten we samen met Farmhack een grotere stap. Bodemdeskundigen uit verschillende ‘werklijnen’ bundelden hun krachten. Er werd hard gewerkt aan oplossingen. Het consortium (WUR, NMI en Farmhack) en de Bodemcoalitie (Rabobank, Vitens en a.s.r.) hebben de contouren geschetst voor een bodemindex die zowel de staat (gezondheid) van de bodem aangeeft als effectieve maatregelen voor de boer aanbiedt. We streven ernaar aan het einde van dit jaar een proefbodemindex te presenteren.

Er staat veel te gebeuren. Om zoveel mogelijk te realiseren maar snel aan het werk. Rest mij jullie nog veel kijk- en leesplezier te wensen

Dick van den Oever