a.s.r. real estate

Voorwoord Dick van den Oever

undefined


Bij het aanklikken van de nieuwsbrief merkte u het al; er is iets anders, iets nieuws aan de nieuwsbrief van a.s.r. Landelijk Vastgoed. Dat is inderdaad het geval. Samen met de collega’s van communicatie hebben we de nieuwsbrief niet alleen in een nieuw jasje gestopt, maar ook de tools in huis gehaald om deze zelf op te maken en te versturen. Dit geeft ons de mogelijkheid om als dat nodig is in te gaan op actuele onderwerpen en deze met u te delen.

Over de actualiteit gesproken. Deze week zijn de formatieonderhandelingen afgebroken. Interessant vind ik de analyses dat dit allang was voorzien – de opvattingen lagen ‘mijlen’ ver uit elkaar – en dat uiteindelijk niemand er rekening mee hield dat deze formatie een echte optie was. Wat mij wel nieuwsgierig maakt is wat er gebeurt met alle verzoeken, petities e.d. die naar de formateur zijn gestuurd. Een onderwerp van deze ‘wish-list’ dat mij enorm aanspreekt is om weer een ministerie voor landbouw, veeteelt en visserij te hebben. Niet vanuit melancholie, maar omdat het een cruciale sector is voor Nederland. De geïntegreerde aanpak tussen onderzoek, praktijk en beleid is een sterke formule die een bijdrage levert aan de vraagstukken voedsel en natuur. Daarom vind ik de voorgestelde benaming ‘ministerie voor voedsel en landschap’ wel passend. Het ademt natuur inclusiviteit uit en dat is naar de toekomst toe ook essentieel.

In deze nieuwsbrief ook een kort verslag van de boomplantdag op ons landgoed De Utrecht. Het was een speciale editie. 100 jaar geleden plantten kinderen bomen aan een laan die de toepasselijke naam de Kinderlaan kreeg. Dit keer hebben scholieren van de Berg en Boschschool uit Houten enorm veel werk verricht. De Slingerlaan is verrijkt met bijna 400 bomen van 40 verschillende, veelal inheemse, soorten. Deze diversiteit aan bomen moet straks een extra dimensie geven bij de bezoekers van ons landgoed. Je verwonderen over de variatie die je dan ziet dat is wat onze collega’s Harry Breviers en Leon Liebregts bij de opzet in gedachten hadden.

Overigens aan variatie geen gebrek in dit nummer. Gerrit van Daalen vertelt in alle openheid hoe hij zijn multifunctionele bedrijf runt en hoe hij aankijkt tegen erfpacht. We kunnen zijn visie alleen maar onderstrepen; iedere situatie is anders en het moeten passen in het lange termijnplan van de agrarische ondernemer. Verder specifieke aandacht voor een bijzondere grondtransactie namelijk het instrument kavelruil. De auteurs stippen de omvang, de geografische spreiding, het aandeel binnen alle grondtransacties aan. De grondmonitor geeft een beeld hoe de grondprijzen zich landelijk en regionaal hebben ontwikkeld. Kortom een nieuwsbrief die weer het lezen waard is.