a.s.r. real estate

Altijd in beweging

Nog een paar weken en het jaar zit er op. Omgevlogen al zeg ik het zelf en altijd in beweging. Allereerst wil ik u bedanken voor de fijne samenwerking. Als team a.s.r. Landelijk Vastgoed waarderen wij het enorm dat we met u mogen samenwerken en proberen wij iedere dag samen met u te ondernemen. In 2018 staan we gewoon weer op onze post om u te helpen. Om onze manier van werken nog beter op uw behoeften aan te laten sluiten, gaan we in het nieuwe jaar werken met een ‘klantenpanel’. Een wisselende groep van klanten die als ‘kritische vrienden’ met ons sparren over bijvoorbeeld de manier waarop wij communiceren of over producten die we willen ontwikkelen. In de komende maanden benaderen wij in onze regio’s enkele van onze klanten met de vraag of zij hieraan willen deelnemen. Kortom samen in beweging om elkaar beter van dienst te zijn.

Eveneens in beweging is de energiemarkt. De energietransitie lijkt tot 2030 een enorme ‘boost’ te krijgen als we de reacties uit Den Haag op een rij zetten. Daar horen ook zonneparken bij. Ik sluit niet uit dat ontwikkelaars u al hebben benaderd om daarover te praten. Heeft u grond van a.s.r. in (erf-)pacht, neem dan in een vroeg stadium contact met ons op. In deze nieuwsbrief leest u waarom dit niet alleen noodzakelijk is maar ook wat wij in dat geval voor u kunnen betekenen. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor Vandebron, een energiebedrijf dat lokale producenten van duurzame energie direct koppelt aan klanten.

Buitengewoon trots ben ik op de wijze waarop wij onze portefeuille asbestveilig maken. Noem dit een duurzame beweging. In 2016 hebben wij alle opstallen geïnventariseerd en in 2017 bijna 40% gesaneerd. De goede samenwerking tussen de verschillende externe partijen, maar ook het intern monitoren van de saneringen dragen bij aan het mooie tempo dat we met elkaar halen. Familie Wilpshaar met hun prachtige melkveebedrijf in Holthone op het landgoed De Groote Scheere vindt het leuk om hun ervaringen met u te delen. Het is mooi om te zien dat alle partijen optimaal samenwerken om het ongemak voor boer Wilpshaar tot het minimum te beperken.

Vader en zoon Sturm vertellen ons over de uitdagingen waarvoor zij staan. Op een eerlijke en oprechte manier geven zij hun visie over reguliere pacht versus andere vormen van eigendom. Een cruciale vraag die vooral zoon Stan bezighoudt; Is de boerderij groot genoeg? Wellicht zorgt het antwoord op deze vraag voor beweging. Maar als het aan de familie Sturm ligt, moet dat in ieder geval niet leiden tot een te zwaar gefinancierde situatie.

In het themabericht van de Wageningen Universiteit aandacht voor de beweging van landbouwgrond in de economie. Zie je op bedrijfsniveau het belang van grond alsmaar toenemen, op macroniveau observeren zij een tegenovergesteld effect. In het slotwoord lees ik dat de milieueconomie (’70 – ’80) en de ecologische economie (> ’90) deze trend weleens zou kunnen doorbreken.

Graag sluit ik mijn voorwoord af met u bijzonder plezierige feestdagen te wensen en een voorspoedig en gezond 2018.

Dick van den Oever