a.s.r. real estate

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek

We horen graag van onze (erf)pachters wat er goed gaat, wat we kunnen verbeteren én wat er bij de agrariër speelt. Om hier meer inzicht in te krijgen heeft onderzoeksbureau Customeyes eind 2019 en begin 2020 voor a.s.r. Landelijk Vastgoed twee (erf)pachterstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Het onderzoek
Customeyes heeft met tien klanten uit verschillende rayons gesproken. Daarnaast zijn er enquêtes verstuurd die 139 (erf)pachters hebben ingevuld. Zo is het onderzoeksbureau meer te weten gekomen over de samenwerking met a.s.r., de rol van a.s.r. en welke thema’s er spelen bij de boer.

Onze score
7,4
– een rapportcijfer waar we heel tevreden mee zijn

Resultaten interviews & enquêtes 
a.s.r. wordt gezien als een betrouwbare partner die meedenkt.

We worden steeds meer gezien als een partner, mede doordat er meer overleg plaatsvindt. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat het contact met de rentmeester als zeer waardevol wordt ervaren. Hier ligt voor ons echter nog wel een verbeterpunt, de respondenten vinden namelijk dat wij hier nog pro-actiever in kunnen zijn. Daarnaast kunnen we onze informatievoorziening verder verbeteren. Deze wordt als goed ervaren maar zou moderner en efficienter kunnen.

undefined

Vervolg
Er wordt nagedacht hoe we opvolging geven aan de uitkomsten van het onderzoek. Tijdens een klantarena later dit jaar gaan we uitkomsten met een aantal van onze (erf)pachters bespreken.