a.s.r. real estate

René Timmer

René Timmer is rentmeester voor Groningen en de Noordoostpolder. Bijdragen aan een leefbaar en vitaal platteland is de drijfveer achter zijn keuze om in 2021 te starten bij a.s.r. real estate. Na de rentmeestersopleiding op Hogeschool Larenstein, heeft hij in diverse rollen gewerkt aan opgaven in het landelijk gebied bij de Dienst Landelijk Gebied, Kantoor Overwater, Arcadis en Van Ameyde Waarderingen/ Noorderstaete Rentmeesters.

Persoonlijk contact en interesse, diepgaande en soms lastige gesprekken voeren met oog voor win-winsituaties zijn voor René kenmerkend. Hij denkt met de boer mee om de beste oplossingen te vinden.

"Stappen zetten in de bedrijfsvoering, rekening houdend met die huidige maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen om ook naar de toekomst toe een leefbare omgeving te houden, is een uitdaging op zich. Er moet immers voor agrariërs ook ruimte zijn om een goede boterham te (blijven) verdienen en dat samen is niet eenvoudig. De financiering ervan is eveneens uitdagend. Een partij als a.s.r. kan daarbij een belangrijke rol kan spelen.", aldus René. 

Contactgegevens
rentmeesterassistente Linda Verwei
Telefoonnummer: 030-257 24 44