a.s.r. real estate

Relatiebijeenkomst: een nieuwe voedingsbodem voor uw business

Sorghum, precisielandbouw en natuurinclusieve landbouw waren de onderwerpen tijdens de kennissessie 30 januari jl. in het Van der Valk hotel in Gilze. Ruim 20 pachters en erfpachters uit Brabant, Limburg en het Rivierengebied van Gelderland kwamen naar deze relatiebijeenkomst. Een initiatief van rentmeester Ronald Kramer en zijn assistente Ilona Groen. Drie enthousiaste sprekers gaven een kijkje in hun eigen keuken

Onderzoeker Martijn Stevens van kwekerij Sluis over het gewas sorghum: “Niet iedereen kent dit gewas, terwijl het een oeroud graan is. Het is interessant voor zowel de melkveehouder als de akkerbouwer, omdat het geschikt is voor voer én voor voedsel. Dit Afrikaanse graan zorgt voor een klimaatbestendige grond en je kunt het ook op grote schaal produceren. Ik werk er al jaren mee en het leuke is, ik brouw er ook nog heerlijk bier van.”

De jonge ondernemer Anton Bartelen sprak over precisielandbouw. Hij heeft een passie voor (poot)aardappelen en is afgestudeerd in plantwetenschappen. Hij zette uiteen hoe hij de bodem in topconditie houdt dankzij precisielandbouw. 'Dat gaat natuurlijk niet over recht rijden! Actie, tijd en plaats voeren de regie. Dus neem de juiste teeltmaatregel op de juiste locatie op het juiste moment.'

Met bijvoorbeeld ‘niet kerende grondbewerking’ of de ‘aanleg van plas dras’ versterken natuur en landbouw elkaar. Door natuurlijke bronnen te integreren ontstaat een economisch rendabel landbouwsysteem én een grotere biodiversiteit. Voordelen zijn een beter bodem- en watersysteem en een aantrekkelijker landschap. Geert Thyssen van de Provincie Noord-Brabant nam pachters en erfpachters mee in de kracht van natuur inclusieve landbouw. De basis hiervoor ligt in de bodem.

Kennis delen?

De aanwezige agrariërs waren zeer te spreken over het initiatief. Daarom organiseert a.s.r. dit jaar ook relatiebijeenkomsten in de rest van het land. De programma’s worden momenteel samengesteld. Wilt u uw kennis delen of kent u iemand met een interessante expertise die meer aandacht verdient? Neem dan contact op uw rentmeester.