a.s.r. real estate

Proefproces fosfaatrechten

Als melkveehouder kan het u niet zijn ontgaan dat er in de vakbladen veelvuldig wordt geschreven over fosfaatrechten maar ook specifiek over pacht(beëindiging) en fosfaatrechten. Ook a.s.r. met haar grote portefeuille verpacht bezit heeft te maken met beëindigingen van de pacht en derhalve de aanspraak op de fosfaatrechten. Wij zien dat particuliere grondeigenaren bij beëindiging van de pacht geen beleid hebben en verschillende afspraken maken over de (waarde)verdeling van de fosfaatrechten. Als institutioneel belegger in verpacht bezit wil a.s.r. in dit soort kwesties een consistent beleid voeren.

Dat consistent beleid wil a.s.r. graag voeren op basis van een onafhankelijk oordeel. Om die reden heeft a.s.r. in goed overleg met een van haar pachters, die voornemens is de pacht te beëindigen, besloten een proefprocedure te voeren om daarmee de gewenste duidelijkheid te krijgen over de vraag aan wie het eigendom van de fosfaatrechten toebehoort bij het beëindigen van de pacht. Nu wij in deze proefprocedure partij zijn zult u begrijpen dat we ons inhoudelijk op dit moment niet uit kunnen spreken. Wij wachten het oordeel van de rechter af en komen daar zeker in een van de volgende nieuwsbrieven op terug.