a.s.r. real estate

Landgoed De Groote Scheere

Op de grens van Overijssel en Drenthe, in de gemeente Hardenberg, ligt Landgoed De Groote Scheere: een historisch cultuurlandschap. Grasland, akkers, rietgedekte boerderijen met karakteristieke luiken en andere streekeigen gebouwen, bossen, natuurterrein en houtwallen worden middels eeuwenoude zandpaden met elkaar verbonden en leveren een uniek landschap. Op het landgoed bevindt zich het buurtschap Holthone.

Het landgoed werd in 1996 door a.s.r. real estate verworven uit de portefeuille van verzekeraar Nationale Nederlanden. Daarvoor heeft het toebehoord aan de familie Van Voorst van Lynden.

Kenmerken landgoed

Met aan de rand een aantal karakteristieke boerderijen vormt de eeuwenoude Holthoner esch de historische kern van het 800 hectare tellende landgoed. Dit centrale deel van het landgoed wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap rond de grote, bolvormige es, met oude boerderijen, akkers, graslanden en houtwallen. Daaromheen liggen de lagere beekdalgronden van de Vecht. Verder richting de Krim liggen veen- en heideontginningsgronden uit het begin van de 20e eeuw. Dit zijn momenteel ook de belangrijkste agrarische gebieden. Van oudsher heeft het landgoed een sterk agrarisch karakter met een zevental verpachte of in erfpacht uitgegeven agrarische bedrijven.

Een aantal voormalige boerderijen heeft inmiddels een woonfunctie. In de in 2004 gerestaureerde monumentale boerderij De Ganzenhoeve is een restaurant gevestigd. Binnen zijn boekjes over het landgoed verkrijgbaar, evenals bij de plaatselijke VVV. Het landhuis De Groote Scheere ligt a-centraal en oostelijk in het landgoed aan de Kleine Vecht. Het huis behoort niet meer tot het landgoed en wordt particulier bewoond.

Doelstelling landgoed

De doelstelling van a.s.r. is om het landgoed als economische en maatschappelijke eenheid in de huidige vorm te behouden, in combinatie met een gezond rendement met een duurzame waardegroei. 

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan een landgoedversterkingsplan, waar naast a.s.r. ook de provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en het waterschap Velt en Vecht een bijdrage leveren aan de duurzame instandhouding van het landgoed. Op een negental locaties zullen woningen worden gerealiseerd. De kavels voor deze woningen worden in erfpacht uitgegeven. De verkoop van de kavels vindt plaats via makelaar Hofrijck. Meer informatie over de verkoop van de kavels en het landgoed vindt u hier

Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat op het landgoed een waterretentiegebied is aangelegd en dat er oude beeklopen zijn hersteld. In de nabije toekomst zullen ook landschapselementen, zoals houtwallen, singels en hakhoutbossen, worden opgeknapt en waar mogelijk versterkt. Herstel en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische structuur zal ervoor gaan zorgen dat het landgoed als een eenheid meer zichtbaar wordt en de leefbaarheid vergroot wordt. De wandel- en fietsmogelijkheden zullen daartoe worden verbeterd.  

Externe links

Verkoop van bouwkavels: www.landgoeddegrootescheere.nl

Pannenkoekenboerderij De Ganzenhoeve: www.deganzenhoeve.nl