a.s.r. real estate

Zijpe Beheer, eersteklas bollengrond

Het bollenbedrijf Zijpe Beheer beschikt over circa 450 hectare eersteklas bollengrond.
Deze grond ligt in de noordkop van Noord-Holland, in de gemeenten Zijpe en voor een deel in Den Helder. De grond is geschikt voor alle teelten en wordt door a.s.r. vastgoed vermogensbeheer per teelt verhuurd.

Behalve voor verhuur kunt u bij a.s.r. real estate ook terecht voor aan- en verkoop van gronden in deze regio.

Contact
Adres: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht
Telefoon: 030-257 37 84
Rentmeester: T.J. (Teus) Bor, voor huur, aan- of verkoop.