a.s.r. real estate

Portefeuille landelijk vastgoed

a.s.r. real estate beheert circa 42.000 hectare grond. Deze grond is verspreid over het hele land en wordt voor diverse doeleinden gebruikt. De nadruk ligt hierbij op land- en tuinbouw. Hiervan is ca. 11.000 hectare verpacht in zowel reguliere pacht als geliberaliseerde pacht en ca. 25.000 hectare via erfpacht in exploitatie gegeven.

Ook beheren wij een aantal grote landgoederen, tezamen circa 6.000 hectare groot. Deze landgoederen hebben vaak een gemengde samenstelling en bestaan uit landbouwgrond, boerderijen, bos- en natuurterreinen, woningen en golfbanen.