a.s.r. real estate

Portefeuille landelijk vastgoed

De landelijke beleggingsportefeuille van a.s.r. bestaat uit ongeveer 40.000 hectare grond. Deze grond is verspreid over het hele land en wordt voor diverse doeleinden gebruikt. De nadruk ligt hierbij op land- en tuinbouw. Totaal is ca. 10.400 hectare verpacht in zowel reguliere pacht als geliberaliseerde pacht en ca. 22.700 hectare via erfpacht in exploitatie gegeven.

Ook hebben wij een aantal grote landgoederen in bezit, tezamen circa 5.000 hectare groot. Deze landgoederen hebben vaak een gemengde samenstelling en bestaan uit landbouwgrond, boerderijen, bos- en natuurterreinen, woningen en golfbanen