a.s.r. real estate

Pachterstevredenheidsonderzoek 2021

We horen graag van onze pachters wat er goed gaat, wat we kunnen verbeteren én wat er speelt bij hen. Om hier inzicht in te krijgen heeft onderzoeksbureau Customeyes vorig jaar voor a.s.r. real estate Landelijk Vastgoed een (erf)pachterstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In 2021 willen we dit graag herhalen. Wij vertrouwen erop dat je meedoet met het onderzoek zodat we stap voor stap onze service kunnen verbeteren.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Customeyes gaat met tien klanten uit verschillende rayons het individuele gesprek aan om te ervaren hoe de vragen en de thema’s worden ervaren. Daarna worden via email de enquêtes verstuurd naar 500 klanten.

Acties naar aanleiding van het voorgaande onderzoek

We zijn trots dat we steeds meer worden gezien als een business-partner en dat de rentmeester hier een belangrijke rol in speelt. Pro-activiteit en informatievoorziening zijn duidelijke aandachtspunten. Hier hebben we ons dit jaar voor ingezet. 

Nieuwe rentmeesters


Met de komst van Rene Timmer (Groningen en Noordoostpolder) en de op handen zijnde benoeming van Ilse de Boer (Friesland) anticiperen we op het vertrek van Luuk Geerst in rayon noord. Hij gaat halverwege 2021 met pensioen. Met tijdelijk acht rentmeesters maken we meer ruimte voor de rentmeesters om actiever het gesprek met jullie aan te gaan.

Proactief aanbieden van betalingsregeling


Dit jaar heeft het Coronavirus een grote impact op de maatschappij en de bedrijfsvoering. In korte tijd stond de wereld op zijn kop en ook in de agrarische sector waren de economische gevolgen groot. Daarom hebben we actief en in goed overleg met (erf)pachters waarbij het nodig was gezocht naar een financiële oplossing. Ons uitgangspunt daarbij is altijd dat agrariërs bij ons kunnen blijven pachten.

Persoonlijk op bezoek waar het kon


Ondanks de lockdown zijn onze rentmeesters daar waar het verantwoord was bij onze klanten op bezoek gegaan. Grondzaken zijn verbintenissen met ultra lange looptijden en dan is het voor beide partijen belangrijk dat je elkaar hebt ontmoet en samen het veld in bent geweest om de grondsituatie te beoordelen. We hechten veel waarde aan het persoonlijke contact. Zoals jullie zelf hebben ervaren maakt Covid dit niet altijd eenvoudig.

Nieuw product: Jonge Boeren Erfpacht


Ook hebben jullie begin dit jaar kunnen lezen dat we een nieuw product aanbieden, Jonge Boeren Erfpacht. Met dit product komen we tegemoet aan de groeiende vraag van jonge boeren die een eigen bedrijf willen starten. Dit maatwerk product maakt het mogelijk om op een verantwoorde manier extra investeringsruimte te verkrijgen. Daar staat tegenover dat de boer in overleg met de rentmeester duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, bijvoorbeeld om de gezondheid van de grond te meten met behulp van de Open Bodemindex.