a.s.r. real estate

Open Bodemindex, the next steps: Over op de praktijk

Eerder dit jaar hebben we al kunnen vertellen dat we flink wat stappen hebben gezet met de Open Bodemindex (OBI). We hebben een uniek meetinstrument staan waarmee boeren, wetenschappers, waterbedrijven etc. dezelfde taal spreken met betrekking tot bodemgezondheid. Inmiddels hebben we de pilotfase afgerond en krijgt de OBI steeds meer aandacht. Samen met een groep boeren gaat Farmhack nu aan de slag met de volgende stap, de daadwerkelijke uitvoering op percelen in samenwerking met de boer.

Het belang van bodemgezondheid
Maar voordat we hier meer over vertellen, nemen we een stap terug in de tijd. Waarom doen we dit ook alweer en waarom is bodemgezondheid zo belangrijk. Beleggen in grond is voor a.s.r. als een tweede natuur. Het voelt net zo vertrouwt zoals jij je grond gebruikt voor je agrarische onderneming. Het is immers de basis voor jouw bedrijf en voor ons de basis voor een stabiele belegging. Niet alleen voor vandaag maar zeker ook in de verre toekomst. Ook voor de generatie die het bedrijf weer van jou overneemt.

Binnen onze strategie ‘Klimaatslim Boeren’ richten wij ons onder andere op duurzaam produceren voor een duurzaam inkomen voor de boer. Om hier een bijdrage aan te leveren is het goed om inzicht te krijgen in onze grond en daarmee te bepalen hoe onze bodem ervoor staat. Samen met onze partners Rabobank, Vitens, WUR, NMI en Farmhack hebben we daarom de Open Bodemindex ontwikkeld. Met dit meetinstrument kunnen we de bodemgezondheid chemisch, fysisch en biologisch goed volgen.

Open Bodemindex op grote schaal
De OBI heeft al haar eerste vruchten afgeworpen om een gezondere bodem te creëren voor toekomstige generaties. Zo is de OBI verankerd in Beter Bodembeheer, een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, waardoor de impact van fundamenteel bodemonderzoek op termijn ook kan worden gemeten. Verder komt de OBI in verschillende opleidingsprogramma’s over de bodem.

De volgende stappen, de Open Bodemindex in de praktijk
De pilotfase met meer dan twintig boeren is afgerond. De volgende stap is om met een kerngroep van maximaal 25 boeren 1 op 1 intensief op te trekken en samen te ontdekken wat het betekent om met de Open Bodemindex te werken. Dit traject neemt Farmhack de komende maanden voor haar rekening.

De 25 grondgebonden boeren (melkveehouders en akkerbouwers) gaan de OBI-scores berekenen van hun percelen. Het is dan interessant om met elkaar te ontdekken wat werkt, wat niet werkt en op welke manier we de scores kunnen verbeteren. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig of de OBI-score past bij het beeld dat de boer van zijn percelen heeft en of de maatregelen die gegenereerd worden passen in het beeld dat de boer heeft om zijn grond te verbeteren.

Wat gaat er de aankomende maanden precies gebeuren?
Het traject dat Farmhack de aankomende maanden gaat doorlopen ziet er als volgt uit:
. Interviews en sessies waarmee ‘over de schouder wordt meegekeken’ bij de boer om de gebruikerservaring van de OBI te ervaren,
. Regionale bijeenkomsten om de OBI-scores te bespreken in het licht van hun kennis en ervaring van de bodem en manieren ontdekken om deze met elkaar te delen,
. Samen nadenken over mogelijkheden om de OBI in te passen in beheer en verdienmodellen.

Na deze wat meer intensievere fase gaan we meer boeren vragen om met de OBI te werken. Als we de juiste werkwijze hebben gevonden moeten boeren zichzelf kunnen ‘on boarden’ om uiteindelijk OBI-scores voor hun percelen te laten berekenen. Wij houden jullie op de hoogte en zullen de eerste resultaten van de 25 boeren met jullie delen.

Met vriendelijke groet,
Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed