a.s.r. real estate

Ondernemersverhaal Peters

Geert-Jan en Marcel Peters hebben 50 hectare landbouwgrond via a.s.r. real estate opgenomen in een erfpachtfinanciering. Het belangrijkste argument: er zit een belastingvoordeel aan vast. Daardoor is het voor hen aantrekkelijker dan bij de bank geld te lenen voor de financiering van grond.

Geert-Jan Peters (40) en zijn broer Marcel (44) zijn ondernemers pur sang. Ze beschikken over het grootste melkgeitenbedrijf van Nederland met ruim 10.000 dieren. Het bedrijf in Schaijk oogt imposant met drie grote stallen op een rij en verderop in de straat bij de woning nog drie stallen. In de nieuwbouw staat een 170 stands melkcarrousel, de grootste in Nederland. 

Maar het bedrijf is niet het enige wat Goat Dairy doet. Via hun firma Milkconnect verhandelen de broers voor geitenhouders in Nederland 27,5 miljoen kg melk, die naar verschillende zuivelfabrieken in Europa gaat (30 procent blijft in Nederland). Voorts zijn ze deelgenoot in een landbouwmechanisatiebedrijf plus winkel. Ook hebben ze samen met andere partners een frambozenbedrijf van 15 ha in Wit Rusland. En er ligt een plan klaar om in Schaijk een melkveebedrijf met 900 koeien te starten. Alles is geregeld, de milieuvergunning is er, alleen de gemeente ligt sinds 2012 dwars met een bouwvergunning. Begin 2017 doet de Raad van State hierover een uitspraak.


Betere kansen voor geiten
En dan te bedenken dat ze zestien jaar geleden begonnen met 170 geiten in combinatie met 165 melkkoeien. Een jaar later deden ze het melkvee van de hand. “De doorgroeimogelijkheden in geiten schatten we toen vele malen hoger in dan in melkvee”, geeft Geert-Jan Peters aan als belangrijkste motief om voor geiten te kiezen. De broers zagen toen forse investeringen in groei in de melkveehouderij niet zitten. In hun visie zou dat een bedrijf moeten worden met 500 koeien, een investering inclusief aankoop van quotum van 8 miljoen euro. “Niet op te brengen”.

Dans ontsprongen met Q-koorts
Daarnaast speelde in die tijd nog een bedrijfsovername, waarbij de twee zussen hun deel kregen en voor hun vader werd een voorziening voor de oude dag vastgelegd en een nieuw huis gebouwd met daar omheen ruim 2 ha grond. “Ze zijn tevreden. Dat moet je allemaal goed doen. Je ziet op teveel plekken dat dat niet goed is geregeld”, stelt de Brabantse ondernemer. Bij hun keuze voor de geiten hebben ze het geluk gehad dat ze in 2009 met de Q-koorts de dans ontsprongen zijn. Om hen heen hadden tal van melkgeitenbedrijven met dit venijnige virus te maken, maar wonder boven wonder bleef het bedrijf van de twee broers verschoond van de ziekte. “Het is een raadsel, maar we hebben heel veel geluk gehad.”


50 ha eigendom omgezet naar erfpacht
De broers beschikken over 97 ha grond, deels reguliere pacht, deels erfpacht en deels in eigendom. Aanvankelijk hadden ze 64 ha in bezit, maar daarvan is 50 hectare in 2004 omgezet in 26-jarige erfpacht met daarin een bepaling dat ze na die 26 jaar de grond terug kunnen kopen. De erfpacht was zeer tegen de zin van hun vader, die verknocht is aan eigen grond. “Daar heeft hij altijd voor geknokt, maar nu hij het financiële voordeel voor ons ziet, kijkt hij er toch anders tegenaan”, vertelt Geert-Jan Peters. Voor de broers was het een rekensom, waarbij erfpacht in hun situatie gunstig uitpakte. Op de eerste plaats kregen ze daardoor geld in handen om te investeren. Maar dat was voor hen niet doorslaggevend. Dat de canon net als een hypotheek van de jaarlijkse winst kan worden afgetrokken, was dat evenmin.


Afschrijven op deel grondwaarde
Voor hen telde het zwaarst dat het mogelijk is om een deel van de grondwaarde jaarlijks af te schrijven. Bij een erfpacht krijgt de erfpachter van a.s.r. 70 procent van de grondwaarde uitgekeerd. De overige 30 procent van die waarde houdt de erfpachter in zijn bezit. “Als je winst maakt, heb je daarmee een post die je in de winst- en verliesrekening in mindering kunt brengen. Dat is een voordeel. Als je grond aankoopt kun je niet afschrijven. Nu dus voor een deel wel”, zet Geert-Jan Peters uiteen. Voorwaarde is wel dat er winst wordt gemaakt. In 2010 was dat bijvoorbeeld zeker niet het geval met een superlage geitenmelkprijs van gemiddeld 32,5 cent per kg, terwijl de kostprijs tussen de 46 en 47 cent zit. Bij 7,8 miljoen kg melkproductie leverde dat toen een fors verlies op. Vorig jaar met een gemiddelde melkprijs van 69 cent was precies het omgekeerde het geval. Dan is zo’n aftrekpost meer dan welkom.


Goed contact met de rentmeester
Hun fiscalist wees hen daar indertijd op. Vervolgens was de stap naar a.s.r. real estate als belangrijkste partij in Nederland voor erfpacht een logische. Er is een goed contact uit ontstaan met de rentmeester Regina Eijkenboom. Minstens één keer per jaar overlegt ze met de erfpachters. “Dat gaat zakelijk, maar plezierig. Wij zijn vaker met grond bezig. Dan ben je benieuwd hoe een onderneming als a.s.r. tegen de grondwaarde aankijkt. Het is waardevol dat je een deskundig klankbord hebt”, benadrukt de Brabander het belang voor hem van dat overleg. Zelf verwacht hij een daling van de grondprijs. “De Rabobank verwacht dat 1800 melkveebedrijven volgend jaar stoppen. Dan komt er ook veel grond vrij. Ze zeggen altijd dat grond uiteindelijk in prijs blijft stijgen, maar ik betwijfel of dat zo doorgaat”, geeft de ondernemer zijn visie weer.


Stal voor 900 melkkoeien
Grond komt ook nadrukkelijk om de hoek kijken als straks de bouw van het melkveebedrijf voor 900 koeien doorgaat. Een investering die nu wel haalbaar is. Voor de benodigde grond hebben de broers al een paar jaar geleden afspraken gemaakt met een verpachter. Van hem kunnen ze 140 hectare grond pachten. Dat brengt het totaal aan land, waarover ze kunnen beschikken op 211 hectare, genoeg om te voldoen aan de eis van 80 procent eigen voervoorziening voor het melkvee. Of het doorgaat hangt af van de uitspraak van de Raad van State in de zaak die de ondernemers tegen de gemeente hebben aangespannen. “Dat gaan we winnen”, klinkt het zelfverzekerd.


Erfpacht interessant voor jonge ondernemers
Voor de extra benodigde grond voor het melkveebedrijf hebben de twee broers niet gekozen voor erfpacht. Reguliere pacht is voor hen in dit geval financieel aantrekkelijker, vanwege de goede afspraak die ze met de verpachter hebben kunnen maken. Voor erfpacht kiezen, terwijl de bouw niet voor 100 zeker is, lag niet voor de hand. In zijn algemeenheid beschouwen zij erfpacht als een mooie financieringsvorm. “Dat is voor elke situatie anders”, voegt Geert-Jan Peters er aan toe. “Maar vooral voor jonge ondernemers kan het interessant zijn.”

Terug naar de nieuwsbrief