a.s.r. real estate

Naar een aantrekkelijk en vitaal platteland

De beschikbaarheid van water kent steeds vaker extremen (van heel veel water tot veel te weinig water). Het derde extreem droge jaar op een rij laat zien dat we op zoek moeten naar creatieve oplossingen. Zeker wanneer we werken aan het platteland van morgen. Daartoe worden ontwerpers en onderzoekers uitgedaagd in de EO Wijersprijsvraag ‘Verrukkelijk landschap; naar een aantrekkelijk en vitaal platteland’. Een van de verrassende inzendingen heet Panorama Waterland, in dit concept daagt Vitens haar partners uit om de toekomst samen vorm te geven.

Gezond bodem- en watersysteem

De waterschappen en drinkwaterbedrijven pleiten gezamenlijk voor herstel van de natuurlijke balans in het watersysteem. Cruciaal is, naast het zuiniger omspringen met water, het vasthouden van het beschikbare water in dit systeem: de regen niet langer wegpompen, maar bufferen in de bodem voor hergebruik en voor gebruik in droge periodes voor daarbij passende functies. Dit is een principe dat in Panorama Waterland als vertrekpunt wordt gehanteerd: de ruimtelijke inrichting volgt het watersysteem.

Het concept Panorama Waterland

Vernieuwend aan het concept Panorama Waterland is dat het watersysteem en de bodem leidend zijn voor een integrale benadering van de inrichting van een gebied, en dat gezocht wordt naar de inzet van een eeuwige en schone waterbron. Concreet betekent dit het aanpassen van ons watersysteem dat we decennialang hebben ingericht op het afvoeren van water, en dus de neerslag die normaal gezien het gebied afstroomt en via het oppervlaktewatersysteem wordt afgevoerd, de run off, voortaan vast te houden in het gebied. Welke ingrepen daarbij effectief zijn, verschilt per situatie en moet van gebied tot gebied worden uitgewerkt. Denk daarbij aan het inzetten op het vasthouden en bergen van water en het verbeteren van de sponswerking van de bodem, eventueel aangevuld met een terugpompsysteem. De ingrepen zorgen dat hetzelfde water meerdere keren door het gebied stroomt en op verschillende plekken tot meerwaarde leidt.

 

undefined

Gebiedsbrede samenwerking

Landschappelijke functies worden zo ingepast en gecombineerd dat ze optimaal profiteren van het watersysteem en de eeuwige bron, en aansluiten bij de condities van het watersysteem. Dit kan leiden tot het anders vormgeven van functies, tot het anders situeren van functies ten opzichte van elkaar, maar ook tot het toevoegen of juist uitplaatsen van functies. In plaats van grondgebruikers af te houden in het wingebied of aan strenge regels te binden, laat Panorama Waterland zien welke kansen het biedt om samen te werken en te zoeken naar een slimmere combinatie of (waar dat beter past is) scheiding van functies. Dit brengt een robuuste en schone werk- en leefomgeving binnen handbereik, met potentiele maatschappelijke winsten op het gebied van klimaat, landbouw, energie, natuur, wonen en recreatie.

Meer weten over de inzending van Panorama Waterland? kijk op website van Vitens

undefined