a.s.r. real estate

Klantarena Landelijk Vastgoed

Op ons kantoor in Utrecht organiseerden wij onlangs een klantarena met acht pachters en erfpachters met verschillende type bedrijven uit verschillende delen van het land. Deze sessie is georganiseerd naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek dat vorig jaar is gehouden. Tijdens de bijeenkomst werd het klantpanel gevraagd naar hun mening over een aantal onderwerpen die betrekking hebben op afdeling Landelijk Vastgoed van a.s.r. real estate.

Door persoonlijk in gesprek te gaan met onze klanten willen wij onze dienstverlening en financieringsproducten verder verbeteren. De klantarena resulteerde in een boeiend gesprek over een aantal onderwerpen. Van onze dienstverlening, onze financieringsproducten, duurzaamheid binnen de sector tot het helpen van startende boeren. In dit verslag nemen we jullie graag kort mee in de middag.

Dienstverlening
Directeur Landelijk Vastgoed, Dick van den Oever, heette de aanwezigen welkom en vertelde kort het doel van de klantarena. Aan de hand van een aantal vragen en stellingen volgde een gesprek. De sessie begon met het onderwerp dienstverlening. Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat begin 2017 heeft plaatsgevonden kwam een score van 7,3. Een score waar wij tevreden over zijn, maar ook een score die ruimte biedt om te verbeteren. Daarom vroegen wij aan ons klantpanel wat we moeten doen om bij het volgende klanttevredenheidsonderzoek een 8 te scoren. De aanwezigen noemden het contact met de rentmeester en de zichtbaarheid van ons beleid als verbeterpunten. Maar ook over bijvoorbeeld digitale communicatie werd gesproken.

Financieringsproducten
In de tweede helft van de klantarena ging het gesprek over op onze huidige en eventuele nieuwe financieringsproducten. Hierbij werd onder andere gesproken over de erfpacht financieringsproducten die we op dit moment aanbieden, namelijk Loopbaanerfpacht, Agrarische Grondfinanciering en Agrarische Erfpachtfinanciering. Maar daarnaast werden ook ideeën voor nieuwe producten besproken, zoals een product gericht op het in stand houden van een gezonde bodem en een product voor startende boeren. Tevens werd het verder flexibiliseren van bestaande product besproken, door bijvoorbeeld de canon ‘vast te klikken’ of meer flexibiliteit in een tussentijds terugkoopmoment. 

Conclusies en vervolg
De klantarena heeft voor het eerst plaatsgevonden en we kijken terug op een succesvolle dag. Samen met de rentmeesters worden de belangrijkste conclusies besproken. Vervolgens gaan wij actief aan de slag met de aangedragen verbeterpunten. Bij de volgende klantarena laten wij de progressie zien aan het klantpanel. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat niet alleen wij onderwerpen op tafel leggen, maar horen wij ook graag van ons klantpanel welke onderwerpen belangrijk zijn en hoe wij hierop in kunnen spelen.

Heeft u ook een onderwerp die wij moeten bespreken in ons klantpanel? Laat het dan weten via landelijkvastgoed@asr.nl