a.s.r. real estate

Het Boeren Duurzaamheidsmodel

Duurzaamheid van het hele bedrijf in beeld brengen

Hoe breng je de duurzaamheid van een boerenbedrijf in beeld? Inclusief de sociale kant van het bedrijf. Aeres Hogeschool Dronten werkt aan een model en heeft samen met a.s.r. real estate een eerste test gedaan. Student Joren van Werven en rentmeester Ryan Nijzink selecteerden de bedrijven voor een testronde. . a.s.r. real estate en de Provincie Overijssel maakten dit mogelijk.

Wirwar aan keurmerken voor de consument

Door de jaren heen zijn er steeds meer systemen en methodieken ontworpen om duurzaamheid in kaart te brengen. De keurmerken die erbij horen kregen een plaats in de markt en zijn door de consument geaccepteerd. Deze keurmerken zijn echter gericht op één of enkele aspecten van duurzaamheid, bijvoorbeeld dierenwelzijn en niet op het bedrijf als geheel. Een keurmerk heeft een eigen borging met audits, certificaten en sancties. Bestaande keurmerken hebben zich bewezen in producent-retail concepten waarbij volumes belangrijk zijn: het product en de manier van produceren staat immers centraal. De kosten van het keurmerk worden opgevangen door de hogere prijs voor het product. Dat werkt goed in de context van supermarkten. Toch zijn er ook goede redenen om juist wel de duurzaamheid van het boerenbedrijf als geheel in beeld te brengen. Een model daarvoor ontwikkelen is waar Aeres Hogeschool Dronten aan werkt.

Het duurzame verhaal van het bedrijf in één model

Een boerenbedrijf heeft ook directe relaties waarvoor het wel belangrijk is hoe het bedrijf zich ontwikkelt op het gebied van duurzaamheid. Dit is het geval bij een directe relatie met afnemers of met bijvoorbeeld een verpachter. In zo’n relatie is er sprake van een directe, persoonlijke betrokkenheid en staat het bedrijf veel meer centraal. Dit type relatie zien we ook met burgers of als pachtbedrijf met de verpachter. Soms is het juist meer in een groeps- of regionaal verband als onderdeel van een lokaal concept. In een dergelijke relatie is vertrouwen erg belangrijk en dit vertrouwen moet op zijn beurt weer gevoed worden. Dat kan door het vertellen van het verhaal van het bedrijf. Dat verhaal wordt sterker als er ook een model is waarmee je kunt laten zien hoe het bedrijf presteert als het gaan om duurzaamheid. Het gaat dan over een concreet bedrijf en dus zie je, hoor je, ruik je en proef je de afwegingen die op het bedrijf gemaakt worden. Ook de samenhang in keuzes, want niet alles kan in één keer veranderen.

Duurzaamheid integraal meten: Het Boeren Duurzaamheidsmodel

Er is een instrument nodig dat het mogelijk maakt om die integrale duurzaamheid in beeld te brengen. Daarvoor ontwikkelt Aeres Hogeschool Dronten het Boeren Duurzaamheidsmodel. Dit model brengt 16 thema’s in beeld die zowel de ecologische als de sociale en financiële duurzaamheid omvatten. Dit instrument vertelt het hele verhaal, van biodiversiteit tot energie en van bedrijfsinkomen tot arbeidsvreugde. Met dit model kan een bedrijf ook laten zien hoe het toen was, hoe het nu is en wat de plannen zijn voor de toekomst. Waar wil je naar toe met het bedrijf en welke afwegingen zijn er om die keuze te maken. Maar ook kan zo duidelijk worden waarom iets (nog) niet mogelijk is. Een vertrouwensband kan zo gevoed worden, als basis voor een open gesprek met de verpachter, een financier of met een afnemer.

undefined

Thematisch scoren in een donut model

Het Boeren Duurzaamheidsmodel is gebaseerd op het Donut denken van Kate Raworth. Voor ieder thema is een meetlat die aangeeft hoe het bedrijf scoort. Een lage score geeft dan aan dat het niet duurzaam is voor de omgeving of niet voor de boer zelf. Door aanpassingen in het bedrijf gaat de score omhoog tot een bepaald punt waarop de boer kan zeggen: dit is de duurzaamheid die we nastreven voor het bedrijf. Voor a.s.r. real estate betekent dit model een concreet instrument om met pachters te spreken over de bedrijfsontwikkeling. Een landgoed heeft eigen doelstellingen als het gaat om duurzaamheid. En om die te kunnen halen zijn de boerenbedrijven van de pachters belangrijk. Hun keuzes kunnen de landgoeddoelstellingen versterken of juist afzwakken. Een goed gesprek over de ontwikkeling van het bedrijf is dan de basis. Dit model gaat dit gesprek mogelijk maken, voor de boer is het dan belangrijk dat het model ook de sociale en financiële kant meeneemt. Want er kan veel, maar vaak niet allemaal tegelijk.

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met Ron Methorst, lector omgevingsinclusief ondernemen bij Aeres Hogeschool Dronten - r.methorst@aeres.nl

undefined