a.s.r. real estate

Zuidelijk Veehouderijgebied

In het Zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs iets gedaald (2%), van 66.200 euro per ha in het eerste kwartaal tot 64.700 euro per ha in het tweede kwartaal van 2016. De prijs in het afgelopen kwartaal ligt nog ruim 2% hoger dan over heel 2015. De grondprijs ligt in dit landsdeel in vrijwel alle kwartalen boven die in de andere delen van het land; in het afgelopen kwartaal lag de prijs in het Zuiden 14% hoger dan in heel Nederland. In het afgelopen halfjaar is in het Zuiden 4.700 ha landbouwgrond verhandeld, tegenover 4.200 ha in de eerste helft van 2015, en 4.700 ha in 2014. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond – komt in de eerste helft van 2016 uit op 0,96%, tegen 0,85% een jaar eerder.

undefined

In het Zuidelijk Veehouderijgebied is de prijs praktisch gelijk gebleven en lag in afgelopen kwartaal op ruim 64.000 euro per ha (zie figuur 9, waarin de prijs is opgenomen als het voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). Ook in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied bleef de gemiddelde grondprijs vrijwel constant op bijna 63.000 euro per ha; per saldo is de prijs in de afgelopen twee jaar hier nauwelijks veranderd. In Zuidwest-Brabant daalde de gemiddelde grondprijs tot ongeveer 61.000 euro per ha, en in Zuid-Limburg is een kleine plus tot bijna 61.000 euro per ha genoteerd.

Evenals in andere delen van het land is de agrarische grondprijs in het Zuiden vanaf 2005 behoorlijk gestegen. Dat liep in tien jaar tijd uiteen van een factor 1,7 in Zuid-Limburg en Zuidwest-Brabant tot 2 in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied.

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Zuiden per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Zuiden per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster/DLG/RVO/LEI Wageningen UR.

 

In het Zuiden zijn de verschillen in agrarische grondprijzen binnen de groepen van landbouwgebieden over het algemeen minder groot dan in de andere landsdelen. In het Zuidelijk Veehouderijgebied lopen de prijzen uiteen van 55.000 euro per ha in Noord-Limburg tot ongeveer 68.000 à 69.000 euro per ha in het Westelijk Peelgebied en De Kempen. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied liggen de prijzen tussen circa 58.000 euro en 68.000 euro per ha (kaart 2).

undefined