a.s.r. real estate

West Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Westen, na de vrij sterke daling in het eerste kwartaal, in het tweede kwartaal van 2018 met 4% gestegen tot 59.000 euro per hectare. Dat is iets boven het jaargemiddelde van 2017 van 58.500 euro per hectare. 

undefined

Het landsdeel Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. In Westelijk Holland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2018 licht gezakt (1,7%) tot 63.900 euro per hectare (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de twee andere gebieden is de grondprijs licht omhooggegaan (2 à 3%) tot 55.400 euro per hectare in het Hollands/Utrechts Weidegebied, en tot 55.800 euro per hectare in Waterland en Droogmakerijen. In een periode van tien jaar is de gemiddelde agrarische grondprijs gestegen met een factor 1,4 in het Hollands/Utrechts Weidegebied tot 1,9 in Waterland en Droogmakerijen. 

undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen het grootst in Westelijk Holland: van rond de 50.000 euro per hectare in bijvoorbeeld Texel en Land van Zijpe, tot rond de 70.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2); een verschil van circa 40%. In het Hollands/Utrechts Weidegebied blijft de marge beperkt tot 9%. 

undefined

De grondmobiliteit is in het Westen aanzienlijk afgenomen: van 5.600 hectare in de periode 2016Q3-2017Q2 tot 4.700 hectare over de laatste vier kwartalen (2017Q3-2018Q2), een vermindering van 16%. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is omlaaggegaan van 2,6% naar 2,2%.