a.s.r. real estate

West Nederland

In West Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal met 20%: van 57.000 euro (derde kwartaal) tot 68.600 euro per ha. Het jaargemiddelde voor 2020 bedraagt 63.700 euro per ha, 11% hoger dan in 2019 (57.200 per ha).
De grondmobiliteit is in West Nederland met 11% toegenomen: van 3.600 ha in 2019 tot 4.000 ha in 2020. De relatieve grondmobiliteit is gestegen van 1,7% naar 1,8%.

undefined

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is deze prijs in het vierde kwartaal van 2020 met 56.000 euro per ha ongeveer gelijk aan die in het voorgaande kwartaal. In Westelijk Holland is gemiddelde grondprijs in het vierde kwartaal van 2020 met 8% gestegen tot 69.200 euro, en in Waterland en Droogmakerijen met 16% tot 61.100 euro per hectare. De prijsschommelingen in dit laatste gebied zijn mede het gevolg het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 2,1 toegenomen.

undefined

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 56.000 euro per hectare in Texel en Land van Zijpe, tot 83.000 euro per hectare in de Haarlemmermeer (kaart 2). Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied blijft het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden beperkt tot 16%.

undefined