a.s.r. real estate

West Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Westen is in het eerste kwartaal van 2020 met 25% gestegen: van 54.400 euro (vierde kwartaal 2019) tot 68.100 euro per ha. Het jaargemiddelde voor 2019 bedraagt 57.200 euro per hectare.
De grondmobiliteit is in het Westen met 21% afgenomen: van 4.700 ha in de periode 2018Q2-2019Q1 tot 3.700 ha over de laatste vier kwartalen (2019Q2-2020Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen komt uit op 1,8%, tegen 2,2% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

undefined

Het Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. In Westelijk Holland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met bijna 3% gestegen tot 65.600 euro per hectare (zie figuur 9; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is de gemiddelde grondprijs licht toegenomen tot 52.500 euro per hectare, en in Waterland en Droogmakerijen is de grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met 54.400 euro per hectare vrijwel gelijk aan die in het voorgaande kwartaal. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,2 à 1,7 toegenomen.

undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 55.000 euro per hectare in Texel en Land van Zijpe, tot 80.000 euro per hectare in de Haarlemmermeer (kaart 2). Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied blijft het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden beperkt tot 14%.

undefined