a.s.r. real estate

West Nederland

In het Westen is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2018 uitgekomen op 64.100 euro per hectare, en daarmee fors boven het gemiddelde niveau over de eerste drie kwartalen (54.600 euro per hectare). Het jaargemiddelde voor 2018 bedraagt 57.500 euro.
In 2018 is in het Westen 4.900 hectare landbouwgrond verhandeld, evenveel als in 2017. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – blijft daardoor in 2018 op 2,3%.

 undefined

Het Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. De forse lagere grondprijs in het derde en vierde kwartaal van 2018 in Westelijk Holland is het gevolg van een vrij grote graslandtransactie met een zeer lage prijs in het derde kwartaal die doorwerkt in het vierde kwartaal (zie figuur 9; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Hollands/Utrechts Weidegebied is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal heel licht (1%) gestegen, tot 56.300 euro per hectare. In Waterland en Droogmakerijen daalde de prijs met 4% tot 54.100 euro per hectare. In een periode van tien jaar is de gemiddelde agrarische grondprijs gestegen met een factor 1,4 in het Hollands/Utrechts Weidegebied en 1,6 in Waterland en Droogmakerijen.

 undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van ruim 50.000 euro per hectare in bijvoorbeeld Texel en Land van Zijpe, tot 77.000 euro per hectare in de Haarlemmermeer (kaart 2). De lage grondprijs in Rotterdam en omgeving heeft te maken met een vrij grote transactie van grasland tegen een zeer lage prijs.

Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied blijft het verschil in grondprijs tussen de gebieden beperkt tot 8%.

undefined