a.s.r. real estate

West Nederland

In het Westen is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 vrijwel gelijk gebleven: 59.600 euro tegen 59.300 euro per hectare in het eerste kwartaal. Het jaargemiddelde voor 2018 bedraagt 57.500 euro per hectare. De grondmobiliteit is in het Westen met 9% afgenomen: van 4.700 ha in de periode 2017Q3-2018Q2 tot 4.300 ha over de laatste vier kwartalen (2018Q3-2019Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 2,1%.

undefined

Het Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. In Waterland en Droogmakerijen steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 met 5% tot 59.900 euro per hectare (zie figuur 9; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). De gemiddelde grondprijzen in het Hollands/Utrechts Weidegebied (54.400 euro per hectare) en Westelijk Holland (59.200 euro per hectare) zijn ongeveer gelijk gebleven. De fors lagere grondprijs in Westelijk Holland vanaf het derde kwartaal van 2018 is het gevolg van een vrij grote graslandtransactie met een zeer lage prijs (die doorwerkt in het voortschrijdende gemiddelde). In een periode van tien jaar is de gemiddelde agrarische grondprijs gestegen met een factor 1,1 in Westelijk Holland en 1,6 in Waterland en Droogmakerijen.

undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 54.000 euro per hectare in bijvoorbeeld Texel en Land van Zijpe, tot 78.000 euro per hectare in de Haarlemmermeer (kaart 2). Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied blijft het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden beperkt tot 11%.

undefined