a.s.r. real estate

West Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Westen in het afgelopen kwartaal vrij sterk gedaald (met 8%) tot 56.700 euro per ha. Daarmee ligt de prijs ook onder het jaargemiddelde van 2017 van 58.500 euro per ha.

De grondmobiliteit is in het Westen fors afgenomen: van 5.900 ha in de periode 2016Q2-2017Q1 tot 4.500 ha over de laatste vier kwartalen (2017Q2-2018Q1), een vermindering met bijna een kwart. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is omlaaggegaan van 2,7% tot 2,1%.


undefined

Het landsdeel Westen telt drie groepen van landbouwgebieden. In Westelijk Holland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2018 constant gebleven op 65.000 euro per ha (zie figuur 9; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). Met een daling van de grondprijs in Waterland en Droogmakerijen en een stijging van de grondprijs in het Hollands/Utrechts Weidegebied zijn de prijzen in deze gebieden aan elkaar gelijk: 54.000 euro per ha.

In een periode van tien jaar is de gemiddelde agrarische grondprijs gestegen met een factor 1,5 in het Hollands/Utrechts Weidegebied tot 1,8 in Waterland en Droogmakerijen.


undefined

In het Westen zijn de prijsverschillen het grootst in Westelijk Holland: van 46.000 euro per ha in het landbouwgebied Amstelland en Aalsmeer, 68.000 euro in West-Friesland en omgeving tot circa 75.000 euro per ha in de Bollenstreek (kaart 2). De prijs in het laatstgenoemde gebied heeft overigens betrekking op een gering aantal transacties.


undefined