a.s.r. real estate

Waterland en Droogmakerijen

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Westen is in het tweede kwartaal van 2016 met 3% gedaald tot 54.800 euro per ha. De afname volgde na een vrij sterke stijging van de grondprijs in de twee voorgaande kwartalen. De grondprijs in het afgelopen kwartaal ligt 6% boven het gemiddelde niveau over heel 2015. In vergelijking met de landelijke grondprijs blijft die in dit landsdeel daar 4% onder.In het afgelopen halfjaar is in het Westen ruim 2.300 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is vergelijkbaar met de mobiliteit in de eerste helft van 2015, maar wat lager (7%) dan in 2014. De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen verhandelde landbouwgrond en totaal areaal landbouwgrond – bedroeg in de eerste helft van 2016 1,05%, tegen 1,14% in 2014.

undefined

In het Hollands/Utrechts Weidegebied beweegt de gemiddelde grondprijs zich vanaf het begin van 2015 opwaarts tot een niveau van 55.000 euro per ha in het afgelopen kwartaal (+8%; op basis van het voortschrijdende gemiddelde over vier kwartalen; figuur 8). In Westelijk Holland is de prijs vrijwel gelijk gebleven op ruim 57.000 euro per ha, en in Waterland en Droogmakerijen is de daling van de grondprijs omgezet in een beperkte stijging tot 41.700 euro per ha. De gemiddelde grondprijs is in deze drie groepen van landbouwgebieden in tien jaar tijd ongeveer evenveel toegenomen, met een factor van 1,8 à 1,9.

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Westen per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Westen per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster/DLG/RVO/LEI Wageningen UR.

In het Westen zijn de prijsverschillen het grootst in Westelijk Holland: van 45.000 euro per ha in het landbouwgebied Amstelland en Aalsmeer tot 68.000 à 69.000 euro per ha in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer (kaart 2). De prijzen in de laatst genoemde twee gebieden hebben overigens betrekking op een klein aantal transacties.

undefined