a.s.r. real estate

Noordelijk Weidegebied

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Noorden is gedaald (3,6%), van 49.500 euro per ha in het eerste kwartaal van 2016 tot 47.700 euro in het tweede kwartaal van 2016. Dat is een fractie (1%) boven het gemiddelde niveau over heel 2015. De grondprijs is in dit landsdeel het laagst: in het afgelopen kwartaal 16% onder het landelijk niveau. De grondmobiliteit - de hoeveelheid landbouwgrond die wordt verhandeld - is in het Noorden sterk afgenomen: van ongeveer 6.700 ha in de eerste helft van 2014 naar 5.900 het jaar daarop en 4.700 ha in het afgelopen halfjaar. Dat komt overeen met een relatieve mobiliteit van respectievelijk 1,17%, 1,03% en 0,83%.

 Agrarische grondprijs (euro/ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2016

Figuur 6 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Noorden per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

Figuur 6 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Noorden per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster/DLG/RVO/LEI Wageningen UR.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van circa 34.000 à 35.000 euro per ha op de Eilanden en in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier tot 45.000 à 48.000 euro in de Weidestreek in Friesland en het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). In de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 7% en 16%.

undefined