a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Noorden in het vierde kwartaal van 2017 fors gestegen (20%), van 47.600 euro in het derde kwartaal tot 57.200 euro per ha. Over heel 2017 komt de gemiddelde prijs uit op 52.200 euro, tegen 48.800 euro in 2016, een plus van 7%. In 2017 is in het Noorden 9.100 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is iets meer (1,5%) dan het jaar daarvoor. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt op jaarbasis 1,6%. 
undefined

Het Noorden is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. In Bouwhoek en Hogeland en in de Veenkoloniën en Oldambt is de agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2017 licht gestegen, tot respectievelijk 57.800 en 52.600 euro per ha (figuur 6; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Noordelijk Weidegebied is de grondprijs in het vierde kwartaal uitgekomen op 49.000 euro per ha, vrijwel gelijk aan het vorige kwartaal. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in de drie landbouwgebieden met een factor 1,9 à 2,1 toegenomen.
undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 35.000 euro per ha op de Eilanden, 38.000 euro in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier en het Centraal Weidegebied in Groningen, tot 54.000 euro per ha in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). In de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 2% en 17%.
undefined