a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Noorden is in het vierde kwartaal van 2018 gestegen (3%), van 53.400 euro in de eerste drie kwartalen van 2018 tot 55.000 euro per hectare. Over heel 2018 komt de gemiddelde prijs uit op 53.700 euro.
In 2018 is in het Noorden 9.400 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is 200 hectare meer dan het jaar daarvoor. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt op jaarbasis 1,7%. 

undefined

Het Noorden is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. In Bouwhoek en Hogeland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2018 gedaald (-3%) tot 58.400 euro per hectare (figuur 7; de prijzen zijn weergegeven in een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de Veenkoloniën en Oldambt en het Noordelijk Weidegebied is de grondprijs in het vierde kwartaal heel licht (ongeveer 1%) toegenomen, tot respectievelijk tot 57.400 euro en 50.500 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in de drie landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,8 toegenomen. 

undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van rond de 40.000 euro per hectare in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier, het Weidegebied van het Noorderveld en het Centraal Weidegebied in Groningen, tot 56.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). In de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 4% en 12%.

undefined