a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland steeg in het vierde kwartaal met 7%: van 52.100 euro in het derde kwartaal naar 55.900 euro per ha. Over heel 2020 komt de gemiddelde prijs uit op 56.500 euro per ha; ruim 3% hoger dan in 2019 (54.600 euro per ha).
De grondmobiliteit steeg in Noord Nederland met 12%: van 7.300 ha in 2019 tot 8.200 ha in 2020. De relatieve grondmobiliteit nam toe van 1,3% naar 1,4%.

 undefined

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 7). In alle drie de gebieden is deze prijs in het vierde kwartaal van 2020 niet of nauwelijks veranderd. In de Bouwhoek en Hogeland is dat 71.900 euro, in de Veenkoloniën en Oldambt 64.500 euro en het Noordelijk Weidegebied 48.900 euro per ha. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,8 toegenomen.

undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van rond de 45.000 euro per hectare in De Wouden, het Weidegebied van het Noorderveld en het Groninger Zuidelijk Westerkwartier, tot 58.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 30%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – zijn de verschillen respectievelijk 35% en 16%.

undefined