a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Noorden in het tweede kwartaal van 2018 opnieuw gedaald, zij het beperkt met 1,5% tot 54.200 euro per hectare. Dat is nog bijna 4% boven de prijs over heel 2017 van 52.200 euro per hectare. 

undefined

Het Noorden is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. In Bouwhoek en Hogeland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2018 licht (1,5%) gedaald tot 57.900 euro per hectare (figuur 6; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de Veenkoloniën en Oldambt is de grondprijs in het tweede kwartaal met 54.100 euro praktisch gelijk aan die in het eerste kwartaal, terwijl de prijs in het Noordelijk Weidegebied met 3% is gestegen tot 51.700 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in de drie landbouwgebieden met een factor 1,7 à 1,9 toegenomen. 

undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van ongeveer 40.000 euro per hectare in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier, het Centraal Weidegebied in Groningen en het Weidegebied van het Noorderveld, tot 55.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). In de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 6% en 18%. 

undefined

In de laatste vier kwartalen (2017Q3-2018Q2) is in landsdeel Noord 9.400 hectare landbouwgrond verhandeld. Dat is een fractie (1%) meer dan het jaar daarvoor (2016Q3-2017Q2). De relatieve grondmobiliteit– het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,7%.