a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het Noorden na de forse stijging in het laatste kwartaal van 2017, in het eerste kwartaal van 2018 licht gedaald (met 4%) tot 55.000 euro per ha. Dat is nog ruim 5% boven de grondprijs over heel 2017 van 52.200 euro per ha.

In de laatste vier kwartalen (2017Q2-2018Q1) is in het Noorden 9.500 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 350 ha (4%) meer dan het jaar daarvoor (2016Q2-2017Q1). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is toegenomen van 1,6% tot 1,7%.


undefined

Het Noorden is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. In alle drie de gebieden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2018 licht (rond de 2%) gestegen (figuur 7; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). De grondprijs varieert van 50.200 euro per ha in het Noordelijk Weidegebied, 53.800 euro in de Veenkoloniën en Oldambt tot 58.800 euro in Bouwhoek en Hogeland.

In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in de drie landbouwgebieden met een factor 1,8 à 2,0 toegenomen.


undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 36.000 euro per ha op de Eilanden, 38.000 à 40.000 euro in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier, het Centraal Weidegebied in Groningen en het Weidegebied van het Noorderveld, tot 55.000 euro per ha in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). In de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 3% en 19%.


undefined