a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Noorden is in het tweede kwartaal van 2019 met 12% afgenomen: van 55.900 euro in het eerste kwartaal van 2019 tot 49.100 euro per hectare. Over heel 2018 is de gemiddelde prijs uitgekomen op 53.700 euro per hectare. In de laatste vier kwartalen (2018Q3-2019Q2) is in het Noorden 7.900 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 1.500 ha (16%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2017Q3-2018Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,4% (tegen 1,7% een jaar eerder).

undefinedundefined

Het Noorden is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. In Bouwhoek en Hogeland en in het Noordelijk Weidegebied is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 gedaald (4% en 3%), tot respectievelijk 56.600 euro en 48.000 euro per hectare (figuur 7; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de Veenkoloniën en Oldambt is de grondprijs heel licht (1%) gestegen tot 58.800 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,7 toegenomen.

undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van rond de 40.000 euro per hectare in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier, Centraal Weidegebied in Groningen en het Weidegebied van het Noorderveld, tot 56.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – blijven de verschillen beperkt tot respectievelijk 3% en 5%.

undefined