a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland steeg in het tweede kwartaal van 2021 met 1%: van 59.300 euro in het eerste kwartaal van 2021 tot 59.700 euro per hectare. Over heel 2020 lag de gemiddelde prijs op 56.500 euro per hectare.
undefined

In de laatste vier kwartalen (2020Q3-2021Q2) is in Noord Nederland 8.100 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 300 ha (4%) meer dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2019Q3-2020Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,4% (evenveel als een jaar eerder).

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 7). In het Noordelijk Weidegebied is deze prijs in het tweede kwartaal van 2021 met ruim 2% gestegen tot 50.000 euro per hectare. In de twee andere gebieden is de grondprijs niet of nauwelijks veranderd. In de Veenkoloniën en Oldambt is dat 65.200 euro en in de Bouwhoek en Hogeland 74.700 euro per hectare.

In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,5 à 1,8 toegenomen.

undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 44.000 euro per hectare in De Wouden tot 58.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 32%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – zijn de verschillen respectievelijk 40% en 19%.

undefined