a.s.r. real estate

Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Noorden is in het eerste kwartaal van 2020 met 6% gedaald, van 60.600 euro in het vierde kwartaal van 2019 tot 57.100 euro per hectare. Over heel 2019 komt de gemiddelde prijs uit op 54.600 euro per hectare. 
In het Noorden is in de laatste vier kwartalen (2019Q2-2020Q1) 7.500 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 1.000 ha (12%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2018Q2-2019Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,4% (tegen 1,5% een jaar eerder).

undefined

Het Noorden is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. In de Bouwhoek en Hogeland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met 2% gestegen tot 65.000 euro per hectare (zie figuur 7; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de Veenkoloniën en Oldambt is de gemiddelde agrarische grondprijs ook met 2% omhooggegaan, tot 59.900 euro per hectare in het eerste kwartaal van 2020. In het Noordelijk Weidegebied is de grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met 49.700 euro per hectare vrijwel gelijk aan het voorgaande kwartaal.
In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,8 toegenomen.

undefined

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 44.000 euro per hectare in het Groninger Zuidelijk Westerkwartier, het Weidegebied van het Noorderveld en De Wouden, tot 58.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2). Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – zijn de verschillen respectievelijk 25% en 16%.

undefined