a.s.r. real estate

IJsselmeerpolders

De gemiddelde grondprijs gaat in het Oosten in de laatste drie kwartalen vrij sterk op en neer. De prijs in het tweede kwartaal van dit jaar lag op 64.600 euro per ha, tegen een gemiddelde van 58.000 euro per ha in de eerste drie kwartalen van 2015. In vergelijking met heel Nederland komt de prijs in het Oosten in het tweede kwartaal van 2016 13% hoger uit. In de afgelopen twee kwartalen is hier circa 5.600 ha grond verhandeld. Dat is vrijwel gelijk aan de overeenkomstige kwartalen van de twee voorgaande jaren. Afgezet tegen de totale oppervlakte landbouwgrond in het Oosten bedroeg de relatieve grondmobiliteit in deze drie halfjaarlijkse perioden 1,01%.

undefined

In de IJsselmeerpolders is de gemiddelde grondprijs in het afgelopen kwartaal bijna gestegen tot 80.000 euro per ha (op basis van het voortschrijdende gemiddelde over vier kwartalen, figuur 7). Vanaf begin 2015 komt dat neer op een toename van 11%. In dezelfde periode nam de grondprijs in het Oostelijk Veehouderijgebied met 6% toe tot bijna 57.000 euro per ha. Dat is vrijwel gelijk aan de grondprijs in het Centraal Veehouderijgebied, waar de grondprijs de laatste kwartalen vrij stabiel is gebleven. Dat geldt ook voor het Rivierengebied met een grondprijs in het laatste kwartaal van circa 61.000 euro per ha. Over een periode van tien jaar loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,5 in het Centraal Veehouderijgebied, 1,7 in het Rivierengebied, tot rond de 2,0 in het Oostelijk Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders.

Figuur 7 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Oosten per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

Figuur 7 Agrarische grondprijs (euro/ha) in het Oosten per kwartaal a, 2005-2016 (2e kwartaal)

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster/DLG/RVO/LEI Wageningen UR.

In het Oosten zijn er in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het landbouwgebied Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 43.000 euro in het landbouwgebied Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 63.000 euro per ha in Twente, een verschil van bijna 50% (kaart 2). Dergelijke verschillen komen ook voor in het Centraal Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders; in het Rivierengebied blijft het verschil beperkt tot 25%.

 undefined