a.s.r. real estate

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen historisch laag
Het vertrouwen van melkveehouders is, na het herstel in het vierde kwartaal, in het eerste kwartaal van 2020 op het laagste punt uitgekomen sinds het begin van de metingen: de index daalde met 16 punten tot onder het nulpunt (figuur 3). Het vertrouwen wordt bepaald door de stemming over de huidige bedrijfssituatie en de verwachting ervan op middellange termijn (2 à 3 jaar). De stemming van de melkveehouders bleef nagenoeg onveranderd, maar de verwachtingen voor de middellange termijn namen sterk af. Deze waarnemingen sporen met de recente en verwachte ontwikkeling van het saldo.

undefined

Prijs aardappelen onderuit
Het vertrouwen onder akkerbouwers daalde in het eerste kwartaal van 2020 vrijwel even hard als onder melkveehouders (-15 punten). De stemmingsindex daalde met 5 punten en de toekomstverwachting van de akkerbouwers daalde met ruim 23 punten. Akkerbouwers kijken terug op een jaar met matige resultaten. De productie van de meeste akkerbouwgewassen lag in het oogstjaar 2019 op een hoger niveau dan in 2018, maar de marktprijzen stonden onder sterke druk, vooral die van consumptieaardappelen (figuur 4).

undefined

Saldo melkveehouderij onder langjarig gemiddelde
Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in maart 2020 uit op 14.700 euro. Dit saldo was voor de vierde maand op rij hoger dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Het cumulatieve saldo over het eerste kwartaal van 2020 is ruim 3% hoger dan over dezelfde periode in 2019 (+1.400 euro). Desalniettemin ligt het saldo in maart 2020 nog 13% onder het langjarig gemiddelde (figuur 5). Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.980 liter per koe.

undefined

Daling melkprijs verwacht
De melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) liet over 2019 en begin 2020 een vrij stabiele ontwikkeling zien tussen de 34,5 en 36,70 euro per 100 kg (figuur 6). De nabetaling over 2019, die geraamd was op 1 euro, is uitgekomen op 1,38 euro.

undefined

Naar verwachting gaat de melkprijs verder dalen door de marktverstorende effecten van de corona-maatregelen. Omdat de melkprijs daalt en de krachtvoerprijs stijgt, zal het saldo de komende maanden onder het niveau van 2019 uitkomen.