a.s.r. real estate

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen melkveehouders sterk omlaag

Het vertrouwen van melkveehouders is in het tweede kwartaal van 2019 duidelijk lager uitgekomen dan in het eerste kwartaal (-7 punten). De Agro Vertrouwensindex weerspiegelt de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de verwachting ervan voor de komende twee à drie jaar (figuur 3). De stemmingsindex daalde met 8 punten en de index voor de middellange termijn ging omlaag met 6 punten. De meerderheid van de ondernemers is negatief gestemd over de laatste 12 maanden. De betreffende index is al vijf kwartalen negatief. Het jaar 2018 kende een lange droge periode. Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het tweede kwartaal van 2019 ook gedaald, maar minder dan onder melkveehouders. Akkerbouwers zijn ook negatief over de afgelopen 12 maanden. Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) is men in het tweede kwartaal van 2019 weer iets positiever geworden (+7 punten). Er zijn net meer akkerbouwers positief dan negatief over de bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar (www.agrimatie.nl).

undefined

Dalende melkprijs

De melkprijs is in de eerste zes maanden van het jaar voortdurend gedaald (figuur 4). Aan het begin van 2019 lieten de melkpoederprijzen een licht stijgende tendens zien, maar eind april zette een daling in. Vooral de boterprijs is in 2019 fors lager dan in 2018. De melkprijs was in het begin van het jaar iets hoger dan een jaar eerder maar eind juli lag deze onder het niveau van dezelfde maand in 2018. In zowel Nederland als de EU-28 was de melkaanvoer in 2019 3% lager dan het jaar ervoor.

undefined

Saldo melkveehouderij onder druk

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in juli 2019 uitgekomen op 14.500 euro (figuur 5). Hiermee ligt het saldo fors onder het niveau van het tienjaargemiddelde van de maand. Het lagere saldo is vooral te wijten aan hogere voerkosten. Het saldo ligt in iedere maand van 2019 onder het niveau van dezelfde maand in 2018. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

undefined

Hoge prijzen aan het einde van het seizoen

De prijzen van aardappelen lagen door de krappe oogst in Noordwest-Europa in het eerste halfjaar van 2019 op een hoog niveau. De oogst van 2018 was extreem laag, omdat de aardappelen relatief laat waren geplant, er plaatselijk in het voorseizoen veel neerslag viel en de zomerperiode bovendien extreem heet en zeer droog was. Dit resulteerde in een relatief ruim aanbod van kwalitatief mindere partijen die lastig te bewaren zijn en daarom in de periode oktober-december moesten worden verwerkt. Behalve aardappelen zijn ook zaaiuien veel hoger geprijsd dan een jaar geleden (figuur 6).

undefined

Bron: Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research