a.s.r. real estate

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen melkveehouders leeft op

Het vertrouwen van melkveehouders is in het vierde kwartaal van 2018 opgeleefd. De Agro Vertrouwensindex steeg met bijna 6 punten naar ruim 18 punten. Daarentegen is de vertrouwensindex van akkerbouwers in het vierde kwartaal met 2 punten gedaald (figuur 3).
De vertrouwensindex combineert de stemming over de huidige bedrijfssituatie en de verwachting ervan op middellange termijn (2 à 3 jaar). Voor de melkveehouderij zijn beide indexen gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. Voor de akkerbouw nam de index van de huidige stemming licht af (-0,6 punt), maar daalde vooral de toekomstverwachting (-4 punten).

undefined

Akkerbouwers kijken terug op een jaar met grote verschillen in resultaten per regio (zie themabericht ‘Grote regionale verschillen in inkomens door droogte’). De productie per hectare van de meeste gewassen is door de droge en hete zomer veel lager uitgevallen, granen uitgezonderd. Daar staan hogere vrije prijzen tegenover van onder meer consumptieaardappelen en uien (figuur 4). In het Zuidwestelijk kleigebied kon er veelal niet beregend worden, als gevolg van zilt oppervlakte- en grondwater. Daartegenover zijn in het Noordelijk en Centraal kleigebied gemiddeld hoge economische resultaten geboekt.

undefined

De melkprijs af boerderij heeft na februari 2018 onder het hoge niveau van 2017 gelegen (figuur 5). Vooral hierdoor is het maandsaldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf na februari 2018 steeds achtergebleven bij dat van 2017 en zelfs bij het tienjaargemiddelde van dit saldo (figuur 6). In januari 2019 is dit saldo uitgekomen op 15.200 euro, 12,5% minder dan het tienjaargemiddelde. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

undefined

undefined

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research