a.s.r. real estate

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen dieptepunt voorbij
De Agro Vertrouwensindex van melkveehouders is in het tweede kwartaal na het dieptepunt in het eerste kwartaal van 2020 weer boven het nulpunt uitgekomen (figuur 3). Hoewel er ook enig herstel is gemeten onder akkerbouwers, is hun gemiddelde vertrouwen nog negatief. Het vertrouwen wordt bepaald door de stemming over de huidige bedrijfssituatie en de verwachting ervan op middellange termijn (2 à 3 jaar).

undefined

Melkveehouders hebben hogere verwachtingen voor middellange termijn
De vertrouwensindex melkveehouderij steeg met ruim 11 punten naar 7 punten. Daarmee ligt het vertrouwen nog onder het langlopende gemiddelde van 14 punten. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde 4 punten. De toename van de vertrouwensindex is dan ook te danken aan de hogere verwachtingen voor de middellange termijn (23 punten).

Saldo melkveehouderij onder druk
De melkprijs (exclusief toeslagen maar inclusief voorlopige nabetaling) liet over 2019 en begin 2020 een vrij stabiele ontwikkeling zien tussen de 34,50 en 36,70 euro per 100 kg. In mei 2020 daalde de melkprijs voor het eerst onder de 33 euro en kwam daar pas in augustus weer boven (figuur 4).

undefined

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in mei 2020 uit op 13.400 euro, 15% lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar en 27% onder het langjarig gemiddelde van de maand mei (figuur 5). De daling van het saldo ten opzichte van 2019 was mede te wijten aan hogere voerkosten. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.980 liter per koe.

undefined

Vertrouwen akkerbouwers nog onder nulpunt
Het vertrouwen onder akkerbouwers steeg in het tweede kwartaal van 2020 weliswaar met 4 punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, maar met -6 punten bleef de index negatief. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, bleef in het tweede kwartaal van 2020 nagenoeg onveranderd op 11 punten.

undefined

Hoewel de toekomstverwachting van de akkerbouwers met 6 punten toenam bleef die sterk negatief (-20 indexpunten). Veel meer ondernemers zijn negatief gestemd dan positief. De ontwikkeling van de marktprijzen (figuur 6) geeft nog geen aanleiding tot hoge verwachtingen over de bedrijfsresultaten van 2020.