a.s.r. real estate

Actuele situatie in de landbouw

Vertrouwen melkveehouders groter dan akkerbouwers

In het eerste kwartaal van 2018 is het vertrouwen van de melkveehouders hersteld van de sterke daling in het vierde kwartaal in 2017. De Agro Vertrouwensindex, die de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de verwachting ervan voor de komende twee à drie jaar weerspiegelt, steeg naar ruim 18 punten (figuur 3). Het vertrouwen onder akkerbouwers viel nog een fractie terug naar het lage niveau van 11 punten. Deze uitkomsten hangen samen met de bedrijfseconomische resultaten in de sectoren. Terwijl de melkveebedrijven in 2017 gemiddeld topresultaten noteerden, leverden de akkerbouwbedrijven fors in ten opzichte van het voorafgaande jaar.


undefined

Resultaat melkveehouderij bovengemiddeld

De prijs voor gangbare melk was in 2017 gemiddeld 25% hoger dan in 2016. Aan het eind van 2017 keerde het tij echter door lagere zuivelprijzen op de wereldmarkt. In het begin van 2018 was de melkprijs af boerderij nog positief ten opzichte van een jaar eerder, maar in april is die eronder uitgekomen (figuur 4).  

undefined

Als gevolg hiervan zijn de bedrijfseconomische resultaten gedaald: in februari en maart lag het saldo van het standaard melkveebedrijf (102 melkkoeien; 8.360 liter melk per koe) nog wel boven het tienjarig gemiddelde (figuur 5). Over maart 2018 was het saldo 15.600 euro, rond het niveau van maart 2017. De daling van het saldo is mede veroorzaakt door hogere krachtvoerkosten.

undefined 

Lage opbrengstprijzen akkerbouw

De akkerbouwbedrijven boekten in 2017 het gemiddeld laagste resultaat van de afgelopen vijf jaren. De opbrengsten werden gedrukt door lage opbrengstprijzen (figuur 6). Gunstige groeiomstandigheden en uitbreiding van het aardappelareaal in Noordwest-Europa leidden tot een grotere aardappelproductie en een lagere gemiddelde prijs.

undefined

De prijs af boerderij van tarwe, dat een belangrijk aandeel heeft in het bouwplan vanwege de vruchtwisseling, is de laatste jaren vrij laag en stabiel. Daarentegen wordt de uienmarkt gekenmerkt door grote prijsbewegingen. De suikerbietenteelt, een andere steunpilaar van de akkerbouw, kende in 2017 een omvangrijke oogst in de EU en een lage wereldmarktprijs.

Bron:  Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research