a.s.r. real estate

Loopbaan Erfpacht

De laagste canon én veel investeringsvrijheid
Voor agrarische ondernemers die sturen op de laagst mogelijke kostprijs en voor lange tijd zekerheid willen over het gebruik van deze grond. Met een ongekend lage canon van 2% en een langdurig gebruiksrecht van zeker 30 jaar. 

De voordelen op een rij:

  • Laagst aangeboden canon
  • Langdurige gebruikszekerheid van minimaal 30 jaar
  • Zekerheid van voortzetting exploitatie grond na afloop contract

Voortzetting exploitatie grond
Aan het eind van de erfpachttermijn loopt het contract af. a.s.r. real estate beslist op dat moment of zij u de grond, tegen de vrije waarde, te koop aanbiedt of een nieuw erfpachtcontract onder de dan geldende voorwaarden aanbiedt.

Download onze flyer Loopbaan Erfpacht voor meer informatie. 

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.