a.s.r. real estate

Agrarische Erfpachtfinanciering

Agrarische Erfpachtfinanciering heeft veel voordelen. Wij zetten ze hierbij op een rij:

 • Lage financieringslasten: canonpercentage 2,6 %
 • Langdurige gebruikszekerheid
 • Geen tussentijdse aflossingsverplichting
 • Verbetering liquiditeitspositie
 • Geen tussentijdse wijziging canonpercentage
 • Terugkooprecht gedurende de looptijd en aan het einde van de overeenkomst
 • Quota en rechten blijven eigendom van de erfpachter
 • Het recht van erfpacht is verkoopbaar aan derden
 • In fiscaal opzicht geïndexeerde lening. Naast de canon is ook de indexering op de hoofdsom fiscaal aftrekbaar van de bedrijfswinst
 • Geen minimum oppervlakte
 • Geen taxatiekosten of afsluitprovisie

Download onze flyer Agrarische Erfpachtfinanciering voor meer informatie. 

Benieuwd naar de fiscale aspecten van dit product? Bekijk dan de notitie van fiscaal-juridisch adviesbureau Remie.

Wilt u meer weten over erfpacht in het landelijk gebied? Bekijk dan hier het document "alles over erfpacht."

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.