a.s.r. real estate

Energietransitie komt op ‘stoom’

Met de afspraken die gemaakt zijn in Parijs – later bekrachtigd in Bonn – hebben we ons voor een enorme opgave gesteld. In een relatief korte periode zal ons fossiel energiegebruik significant moeten worden teruggedraaid om de CO2 doelstellingen te halen. Hoe gaan we dit bereiken?

De lijst van verschillende bronnen is nagenoeg eindeloos; van windenergie tot het terugwinnen van energie bij de remmen van de auto. Maar wanneer we kijken naar de grote getallen blijft er maar een select gezelschap over: zon en wind. Voor beide geldt dat de oplossingen schaalbaar zijn, het rendement redelijk hoog is en de bron onuitputtelijk.

Generation Energy heeft in opdracht van de overheid gewerkt aan het ontwerponderzoek naar de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie. Interessante uitkomst van dit onderzoek is de grote potentie van weides en akkers.

De dynamiek rond zonneparken neemt snel toe. Dit is vooral te merken aan het aantal gesprekken dat wij voeren met agrarische ondernemers. Zonnepark-ontwikkelaars benaderen grondgebruikers en grondeigenaren om grondposities voor een langere periode veilig te stellen. En dan rijst de vraag ‘hoe nu verder’?

Ontwikkelingen bij a.s.r.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij stilgestaan bij enkele formele aspecten tussen ontwikkelaar, verpachter en (erf)pachter. Enerzijds omdat de toestemming van de verpachter vereist is, anderzijds omdat wij graag onze ervaringen met u als (erf)pachter willen delen. Denkt u hierbij aan contracten, vergoedingen en werkwijzen die wij tegenkomen in de markt.

Naar aanleiding van uw reacties hebben wij ons opnieuw verder kunnen verdiepen in de casus zon. Op dit moment is de afdeling Landelijk Vastgoed bij meerdere initiatieven betrokken. Bij sommige projecten staan we nog maar aan aan het prille begin, bij andere projecten zijn we samen met de (erf)pachter en de zonne-ontwikkelaar al de contractuele fase aan het afronden. Enkele onderwerpen waar we tijdens deze gesprekken aandacht aan schenken, zijn:

1. De planologische aspecten: in hoeverre is het mogelijk om het zonnepark in de huidige omgeving in te passen. Er zijn al veel creatieve ideeën bedacht en het is interessant om de zonnepark-ontwikkelaar hierover te bevragen.

 

2. De bodemkwaliteit: hoe zorgen wij er samen voor dat na de periode ‘zonnepark’ de grond weer in de ‘oude’ situatie wordt opgeleverd zodat de boer zijn agrarische activiteiten weer kan starten. Daarbij letten we niet alleen op de bodemgezondheid, maar bekijken we eveneens naar de plannen van ontmanteling van de ontwikkeling / eigenaar. 
 

3. De looptijd van de verschillende contracten: het is belangrijk om vooraf helderheid te hebben hoe de interferentie is tussen de verschillende contracten en wat hiervan de consequenties zijn voor de verschillende partijen.

Kortom er zijn veel aspecten die de nodige aandacht vragen. Omdat het hier om langjarige contracten gaat, is het essentieel om over de impact goed rekenschap af te geven. Speelt dit bij u, of wilt u over zonneparken verder bijgepraat worden? Neem gerust contact op met René Kroes of Dick van den Oever via landelijkvastgoed@asr.nl of 030-257 84 94.

Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed 
René Kroes, portefeuillemanager Landelijk Vastgoed