a.s.r. real estate

Duurzaam bodembeheer

2015 was het jaar van de bodem. Uitgeroepen door de Verenigde Naties. Als lange termijn investeerder in grond zal het u het niet verbazen dat a.s.r. dit thema met meer dan gemiddelde belangstelling volgt. Want wat ons betreft was 2015 dan ook de start en gaan we er ieder jaar gewoon weer mee door. Zo hebben we in 2016 het symposium ‘Duurzaam boeren op goede gronden’ georganiseerd en volgenden in 2017 een aantal workshops met als thema bodemvruchtbaarheid.

In samenwerking met CLM werd een bodemlabel ontwikkeld. Het label is een transparant systeem dat agrariërs stimuleert om hun bodem duurzaam te beheren. Duurzaam bodembeheer staat in direct verband met de bodemkwaliteit: de toepassing van bodembeheermaatregelen moeten de ecosysteemfuncties van de bodem ondersteunen en verbeteren. De effectiviteit van de bodemmaatregelen worden geëvalueerd met behulp van biologische, chemische en fysische indicatoren.

Alhoewel dit een prachtige stap in de goede richting is om onze bodem nog vitaler te maken, geeft het label geen inzicht hoe het met de huidige bodemgezondheid is gesteld. Hoe interessant zou het niet zijn als we een ‘meetinstrument’ konden ontwikkelen dat op een eenvoudige en efficiënte manier de bodemgezondheid meet en de boeren handvatten geeft hun grond verder te verbeteren.

Deze wens heeft Rabobank, Vitens en a.s.r. ertoe gebracht om op 1 juni 2018 een intentieverklaring te tekenen waarin zij belanghebbenden uitnodigt om mee te werken om een dergelijk meetinstrument te ontwikkelen. Een belangrijke bron voor het ontwikkelen van dit meetinstrument zijn data. Data die zijn verzameld door boeren, initiatieven, samenwerkingsverbanden, proefboerderijen en professionele laboratoria. Door deze data op een onconventionele manier te combineren onstaan er mogelijk nieuwe inzichten. In de intentieverklaring roepen de partners dan ook partijen op samen te werken opdat tegen het einde van het jaar een eerste release van het bodemlabel kan worden gepresenteerd.

De eerste bevindingen van een dergelijke datarevolutie zijn ontzettend inspirerend. De ondertekening vond plaats tijdens een ‘hackaton’ op proefboerderij De Marken in Hengelo genaamd de ‘bodemhack’. De oplossingsrichtingen die op basis van onder andere algoritmes waren ontwikkeld waren ontzettend indrukwekkend. Mijn gevoel zegt dat we nog maar aan het begin staan van dataproducten die de boer kunnen ondersteunen.

Als deze ontwikkeling uw aandacht heeft en u zich afvraagt op welke manier u ons kunt helpen, neem gerust contact met ons op.

Dick van den Oever