a.s.r. real estate

De klantarena van 2019: Een perfecte mix voor een goed gesprek

In een klein gezelschap van (erf)pachters praten over onze dienstverlening en over de agrarische sector in het algemeen levert wat op. Vrijdag 24 mei zaten wij aan tafel met veehouders en akkerbouwers met traditionele bedrijven uit verschillende delen van het land. Ook een boer met een biologisch dynamisch bedrijf schoof aan. Dat bleek een perfecte mix voor goede gesprekken. Met directeur landelijk vastgoed Dick van den Oever, rentmeester Ronald Kramer en rentmeester assistente Ilona Groen werd over diverse onderwerpen van gedachten gewisseld. De gesprekken gingen bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een product voor startende boeren en het pachtbeleid van a.s.r.. Maar ook over de negatieve berichtgeving over de agrarische sector in de media. Hoe ga je daarmee om?

Josien Kapma van Farmhack vertelde meer de ontwikkeling van de bodemindex waar a.s.r. samen met Vitens en de Rabobank aan werkt.

Tot slot werd er geopperd dat deze bijeenkomst ook zou kunnen dienen als een kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek. Een beter alternatief voor de telefonische enquête, die het merendeel van de aanwezigen toch als vervelend ervaart.

In 2020 organiseren we weer een klantarena.