a.s.r. real estate

BodemCoalitie roept op om data beschikbaar te stellen

In juni 2018 ondertekenden de BodemCoalitie bestaande uit Rabobank, Vitens en a.s.r. een intentieverklaring om een dynamische bodemindex te ontwikkelen. De BodemCoalitie wil meer aandacht en zorg voor de bodem en is overtuigd dat een meetinstrument zoals de dynamische bodemindex de boer ondersteunt bij het verbeteren en verduurzamen van zijn bodem.

De eerste stap in het proces om tot een dynamische bodemindex te komen is de WERKSESSIE BodemCoalitie. Het doel van deze sessie is om zoveel mogelijk relevante partijen met elkaar te verbinden en om de ervaringen die met duurzaamheidsinitiatieven zijn opgedaan te delen. En het delen van de data die deze initiatieven hebben verzameld.

In Nederland hebben we een rijkdom aan data, zelfs Open Data, die relevant zijn voor de landbouw. Denk hierbij aan bodemgegevens en de gewasrotaties. In een razend tempo komen hier steeds meer data bij. Denk aan satellietbeelden die elke zes dagen het land in beeld brengen. Of aan technologieën voor precisielandbouw die fijnmazige data opleveren.

Het ‘rijkst’ zijn we als deze diverse soorten data niet alleen goed vindbaar zijn, maar ook op een revolutionaire manier aan elkaar gekoppeld worden. Daarom roepen wij zoveel mogelijk boeren, bedrijven en instanties op om inzicht te geven in hun dataset. Dan kunnen we met elkaar bepalen hoe we de data verder gaan verrijken ten gunste van een duurzamer bodembeheer.

Tijdens de WERKSESSIE verkennen we met de deelnemers op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan bodemexpertise, praktijkervaringen op het gebied van bodembeheer en bodembewerking in relatie met bodemproductiviteit en bodemkwaliteit, technologie, beschikbare data over fysieke, chemische en / of biologische processen en het bereik (aantal boeren) dat de deelnemer nu naar de markt heeft.

Uiteindelijk wil de BodemCoalitie meer aandacht en zorg voor de bodem door dit zichtbaar te maken met een dynamische bodemindex.