a.s.r. real estate

a.s.r. Landelijk Vastgoed scoort 7,3 op klanttevredenheid

In het eerste kwartaal van dit jaar is er een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de pachters en erfpachters van a.s.r. Landelijk Vastgoed. Dit onderzoek wordt in opdracht van a.s.r. Landelijk Vastgoed door Prosu Databased Marketing eens per twee jaar uitgevoerd aan de hand van telefonische interviews. Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking en delen graag de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek.

Respons
We zijn verheugd dat de respons dit jaar wederom hoog was. Van de bijna 900 klanten die zijn benaderd, hebben 665 klanten (74%) deelgenomen aan het onderzoek.

Resultaten
Naast de vragen over de mate van tevredenheid, bereidheid tot het aanbevelen van a.s.r. Landelijk Vastgoed bij een vriend of collega (Net Promotor Score) en verbeterpunten werd gevraagd of er uitbreidingsplannen waren en welke activiteiten de boer ontplooit op het gebied van duurzaam grondbeheer.

 

Klanttevredenheid

Gemiddeld scoort a.s.r. Landelijk Vastgoed 7,3 op klanttevredenheid.

91% van de respondenten geeft a.s.r. Landelijk Vastgoed een voldoende (hoger dan 6).

Alle regio’s scoren positieve cijfers. Zo krijgen alle regio’s gemiddeld hoger dan een 7.

Net Promotor Score

De Net Promotor Score is -16%. Ten opzichte van de vorige meting (-30%) is dit een grote stap vooruit.

+ Inhoudelijk met bedrijf meedenken, proactief communiceren

 +/- Persoonlijk contact met de rentmeester

 Uitbreidingsplannen

 

 43% van de respondenten geeft aan uitbreidingsplannen te hebben binnen nu en vijf jaar. Ruim de helft wil uitbreiden in grond, gevolgd door uitbreiding in vee (8%) en een stal bijbouwen (4%).

Duurzaamheid


66% van de agrariërs geeft aan bemesting toe te passen om de kwaliteit van de bodem te bevorderen.  Op relatief grote afstand volgen aangepaste grondbewerking (20%), geen grondbeschermingsmiddelen (10%) en gewasrotatie (10%).

Bijna de helft (48%) van de agrariërs geeft aan aangesloten te zijn bij een initiatief dat zich inzet voor duurzame landbouw.

Een groot deel van de ondervraagden geeft aan uitbreidingsplannen te hebben binnen nu en vijf jaar. Dit is in lijn met de vraag naar grond die we ook landelijk zien. a.s.r. Landelijk Vastgoed stimuleert duurzaam grondbeheer door het geven van workshops en onderzoek te doen naar effectieve maatregelen om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden of te verbeteren. De resultaten uit het onderzoek geven ons een idee in welke mate en op welke manier onze klanten zich met duurzaam grondbeheer bezighouden. Naast het klanttevredenheidsonderzoek zal dit jaar ook een aantal klanten worden uitgenodigd door de rentmeesters om met hen over een aantal onderwerpen van gedachten te wisselen.