a.s.r. real estate

Asbestsanering bij a.s.r. Landelijk Vastgoed in 6 stappen

De overheid heeft wettelijk bepaald dat na 2024 asbestdaken in Nederland verboden zijn. En dat is niet voor niets. De Van Dale omschrijft precies waarom asbest jarenlang het gewilde materiaal was in de bouw en tegelijkertijd waarom we het vandaag de dag in grote getalen saneren: ‘Asbest is een vezelachtig, onbrandbare en warmte-isolerende stof, vanwege zijn kankerverwekkende eigenschappen nu niet meer toegepast als bouwmateriaal.’ Het grootste deel van asbest is verwerkt in de bouwmaterialen van stallen. Met een portefeuille van circa 36.350 hectare grond is het ook voor a.s.r. Landelijk Vastgoed noodzaak asbest te saneren. Zo ook de opstallen van de familie Wilpshaar in Holthone. In dit artikel lichten we in 6 stappen toe hoe de asbestsanering en herstelwerkzaamheden op het melkveebedrijf hebben plaatsgevonden.

a.s.r. Landelijk Vastgoed heeft beleid opgesteld waarin enerzijds de opstallen met asbest worden verkocht, waar bij de bepaling van de verkoopprijs rekening wordt gehouden met de kosten van de sanering. En anderzijds de opstallen die in eigendom blijven gesaneerd worden. Hofstede cs Milieuadviseurs adviseert en begeleidt a.s.r. Landelijk Vastgoed tijdens dit proces. a.s.r. Landelijk Vastgoed verwacht voor 2020, nog ruim voor de deadline van de overheid, de eigen asbestdaken in de hele landelijke portefeuille te saneren. Een ambitieuze doelstelling, bevestigt ook Ruben Breuls van Hofstede cs Milieuadviseurs: ‘Het grootste deel van de eerste fase van de planning is gesaneerd of asbestveilig gemaakt. We lopen ruimschoots voor op schema, maar je weet nooit wat je nog tegen komt’.

1. Inventarisatie van het aanwezige asbest
Hofstede cs Milieuadviseurs heeft op de verschillende locaties monsters genomen die in het lab getest zijn op asbest. Eén van die locaties is het melkveebedrijf van de familie Wilpshaar in Holthone, op landgoed De Groote Scheere. De familie is al sinds 1980 verbonden met het landgoed. Via verschillende boerderijen op het bijna 800 hectare tellende landgoed is het gezin in 2007 op de huidige boerderij komen. De familie heeft zo’n 100 koeien, 60 stuks jongvee en ruim 60 hectare grond. Wilpshaar pacht het stuk land én de opstallen van a.s.r. Landelijk Vastgoed. Als verpachter is a.s.r. Landelijk Vastgoed daarom in dit geval verantwoordelijk voor opstallen, en dus ook de sanering.

2. Startgesprek
Na de inventarisatie sprak Hofstede cs Milieuadviseurs samen met de verantwoordelijk rentmeester Ryan Nijzink in mei 2016 met de familie Wilpshaar en informeerde hen over de resultaten en de herstelwerkzaamheden. Dat er asbest in de daken van de stallen zat was voor de familie geen verrassing. Uit het asbestinventarisatierapport kwam naar voren dat er in totaal 927m2 asbest in de daken van zowel de ligboxenstal en de jongveelstal zat. Ook was er asbest geconstateerd in het plafond in de hal van de woning. De familie kreeg de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven voor de herstelwerkzaamheden. ‘Wij hadden de wens om meer lichtplaten in de stal te laten plaatsen. Daarnaast wilden we graag dat er in de hal van de woning gebruik zou worden gemaakt van kunststof. In beide gevallen zijn onze verzoeken onderzocht en was het mogelijk dit toe te voegen aan de herstelwerkzaamheden’, vertelt de familie. Een win-win situatie voor beide partijen; de familie heeft maar één keer de saneerders op het terrein en meer licht in de stal en a.s.r. Landelijk Vastgoed heeft een opstal in eigendom die klaar is voor de toekomst.

3. Aanwijzing
Na het startersgesprek was voor alle partijen duidelijk wat er gesaneerd moest worden en hoe de herstelwerkzaamheden plaats moesten vinden. Hofstede cs Milieuadviseurs heeft daarna drie saneerders uitgenodigd voor een rondgang op de boerderij en hen getoond wat er gesaneerd moest worden. Op basis van een door Hofstede cs Milieuadviseurs opgestelde werkomschrijving brachten de saneerders een offerte uit. Deze zijn beoordeeld door Hofstede cs Milieuadviseurs, waarna een gunningsadvies volgde richting a.s.r. Landelijk Vastgoed. ‘Door de duidelijke werkomschrijving konden we makkelijk een vergelijking maken tussen het stappenplan, de planning en de prijs van de saneerders. Waarbij voor ons met name de laatste twee leidend zijn voor het gunningsadvies’, vertelt Ruben. Hierna heeft a.s.r. Landelijk Vastgoed besloten welke partij de sanering uit zou gaan voeren.

4. Werkafspraken 
Nadat de vereiste vergunningen waren verkregen kon in oktober van 2016 de sanering van start gaan. Maar voordat het startsein daadwerkelijk gegeven werd zaten de drie partijen eerst nog even om de tafel om de details van de sanering te bespreken en werkafspraken vast te leggen voor zowel de familie Wilpshaar als de saneerder. ‘Voor Hofstede is het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat de bedrijfsvoering van de familie Wilpshaar niet in het geding zou komen’, aldus Ruben. Maar de sanering is niet alleen voor de saneerders een hele klus, ook aan de kant van de boer is er veel werk te verzetten. ‘Zowel de stallen als de hal in onze woning moesten worden opgeruimd en bezemschoon zijn zodat de saneerders hun werk konden doen, een goede najaarsschoonmaak zullen we maar zeggen. Daarnaast moesten de koeien tijdelijk worden verplaatst en moesten ze wat langer wachten tot ze weer naar binnen konden. Al met al zijn het lange dagen’, volgens de familie.

5. Sanering
Hoewel de sanering door weersomstandigheden niet volgens schema is gelopen bleef de familie goed op de hoogte van de voortgang en de planning. ‘Via een schema bleven we op de hoogte wat er op welke dag moest gebeuren en wat er van ons verwacht werd. Maar ook via de saneerder kregen we dagelijks informatie over de planning. Daarnaast kwam Ruben geregeld langs op de boerderij’, aldus de familie. 

6. Vrijgave en herstel
Toen de sanering was afgerond heeft Hofstede cs Milieuadviseurs de visuele inspecties en vrijgavemetingen geregeld bij een onafhankelijk laboratorium. Een laborant heeft het werkgebied geïnspecteerd en constateerde geen asbest meer. Ook zijn luchtmetingen uitgevoerd. Hierna kon het rapport opgesteld worden en het werkgebied weer vrij worden gegeven. Daarna regelde de saneerder een onderaannemer die de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd. In totaal hebben de sanering en de herstelwerkzaamheden in Holthone twee maanden geduurd.

Zowel a.s.r. Landelijk Vastgoed, Hofstede cs Milieuadviseurs als de familie Wilpshaar kijken tevreden terug op de asbestsanering.

undefined

undefined