a.s.r. real estate

Adieu

Na 15 jaar directeur Landelijk Vastgoed van a.s.r. heb ik afscheid genomen in verband met mijn pensionering. Mijn hele leven zijn groen en grond mijn passie geweest. Dat begon al toen ik opgroeide als Achterhoekse boerenzoon en meehielp op onze boerderij. Het is ook de “groene draad” geweest in de afgelopen 40 jaar in mijn werk als rentmeester, waarbij ik verschillende rollen heb vervuld. En wat is er dan mooier dan deze periode af te kunnen sluiten met een symposium “Duurzaam boeren op goede gronden”. In feite is duurzaam bodembeheer niets anders dan goed rentmeesterschap. Voor onze kinderen en kleinkinderen, de zaak beter achterlaten dan toen we die kregen. De bodem niet uitputten, maar verantwoord benutten en beheren.

Boeren in de grondgebonden landbouw beseffen dit als geen ander. Alleen door middel van duurzaam bodembeheer in combinatie met solide financiering en innovatief ondernemerschap kunnen wij een groeiende wereldbevolking blijven voeden. Dat kan alleen als er gewerkt wordt met een lang termijnvisie, nuchter en met verstand van zaken.

Daarom belegt a.s.r. al meer dan 125 jaar in landelijk vastgoed en hebben wij inmiddels een beleggingsportefeuille opgebouwd van meer dan 34.000 hectare landbouwgrond en landgoederen. Een solide lange termijnbelegging die goed past bij de verzekeringsverplichtingen van a.s.r.

Ik voel mij bevoorrecht dat ik mijn steentje heb mogen bijdragen aan een aantrekkelijk en vitaal platteland, waar boeren en burgers hun dromen en ambities kunnen verwezenlijken. Er een goede boterham mee kunnen verdienen, er kunnen werken, wonen en van kunnen genieten.

Dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat ik heb gekregen van de pachters, erfpachters en huurders van onze gronden. Graag wil ik u bedanken voor de prettige samenwerking.

Het ga u allen goed. Adieu!

Erik Somsen
Oud- directeur landelijk vastgoed

undefined

       

 

 

 

                   

Terug naar de nieuwsbrief