a.s.r. real estate

Case studies

Case: ASR Property Fund NV, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Investment Partners is verantwoordelijk voor het fondsbeheer van het ASR Property Fund N.V.
De focus van het team Investment Partners ligt op het selecteren van de juiste vastgoedbelegging passend in de strategie van het ASR Property Fund. Momenteel ligt de focus van deze portefeuille op de traditionele vastgoedsectoren (woningen, winkels en kantoren) en geografisch gezien op West-Europa. Bij deze strategie wordt er gestreefd naar het behalen van een aantrekkelijk en zo stabiel mogelijk rendement. Hierbij worden fondsen en partners geselecteerd die net als het Property Fund een langetermijnvisie hebben en bij wie duurzaamheid en transparantie hoog in het vaandel staan.

Case: ASR Levensverzekering NV
Investment Partners beheert de portefeuille niet-beursgenoteerd vastgoed Europa (inclusief Nederland) van ASR Levensverzekering NV. Selectie en monitoring vindt plaats conform de wensen en eisen van ASR Levensverzekeringen NV. Daarnaast heeft het team fiduciair beheer een belangrijke rol bij de strategische en tactische allocatie van ASR Levensverzekering NV.