a.s.r. real estate

Beleggingsbeleid

De horizon van ons beleggingsbeleid is de lange termijn. Omdat rendement op de lange termijn ons uitgangspunt is, focussen wij vooral op vastgoed met een relatief laag risicoprofiel. Daarnaast zijn het beloofde rendement en het gewenste risicoprofiel leidend in onze keuzes.

Werkwijze
Onze huidige portefeuille bevat hoogwaardige, kwalitatieve vastgoedobjecten met stabiele huurinkomsten en een gelijkmatige waardeontwikkeling. Wij zoeken naar spreiding in locaties en soorten vastgoed en investeren in betrouwbare huurders.

Research
Research speelt een belangrijk rol in het maken van de juiste keuzes, voor onszelf en voor onze klanten.

Macroniveau
Om tot de juiste keuzes te komen analyseren wij de beleggingsmogelijkheden op macroniveau. Dit betekent dat wij demografische, economische, technologische en sociaal-maatschappelijke trends in kaart brengen. En er vervolgens de nodige conclusies uit trekken. 

Microniveau
Daarnaast analyseren wij continu op microniveau. Dit betekent dat wij kijken naar provinciale en gemeentelijke regelgeving, lokale concurrentie, huurders van concurrerende objecten, infrastructuur en leegstand.