a.s.r. real estate

Visie op MVO - ASR Dutch Prime Retail Fund

undefinedHet MVO-beleid van het fonds richt zich primair op verantwoord vermogensbeheer. In dat kader wil ASR Dutch Prime Retail Fund huurders en beleggers optimaal faciliteren in haar streven naar winkels en winkelgebieden met langetermijnwaarde vanuit financieel en maatschappelijk perspectief. Duurzaam bezit zorgt voor continuïteit en stabiliteit voor de belegger en een duurzame winkel is minder belastend voor het milieu.

Ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij in ons streven naar een duurzame vastgoedportefeuille samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen wij zelf een actieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in het MVO-beleidsplan 2020 - 2022 van ASR Dutch Prime Retail Fund. Bij elke P horen strategische doelstellingen. In het MVO-jaarverslag van het ASR Dutch Prime Retail Fund worden per strategische doelstelling de resultaten over 2019 besproken.


Meer dan 80% van de portefeuille heeft een ‘Green Label’

undefined

Alle winkels en bovenwoningen van het winkelfonds zijn EPA-gecertificeerd. Het bezit van ASR DPRF ligt voor een groot deel in historische binnensteden en bestaat voor een aanzienlijk deel uit oude gebouwen. Wij streven naar een portefeuille waarvan minimaal 80% een ‘Green Label’ (EPA-label C of beter) heeft in 2021. Om dit te bereiken worden de panden op logische momenten in het exploitatieproces verduurzaamd of getransformeerd. Zo heeft inmiddels de 70% van onze portefeuille een Green Label.