a.s.r. real estate

Visie op MVO - ASR Dutch Mobility Office Fund

undefinedHet MVO-beleid van ASR Dutch Mobility Office Fund richt zich primair op verantwoord vermogensbeheer. In dat kader wil het fonds huurders en beleggers optimaal faciliteren in hun streven naar kantoren en een omgeving met langetermijnwaarde, vanuit financieel en maatschappelijk perspectief. In lijn met de strategie van het fonds kan langetermijnwaarde gecreëerd worden in de directe omgeving van nationale en internationale mobiliteitsknooppunten.

Het streven van het fonds is om kantoren aan te bieden die comfortabel zijn, meerdere huurders huisvesten en voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van de huurders met betrekking tot gebruik, flexibiliteit en duurzaamheid. Deze kantoren hebben zich bewezen als de meest aantrekkelijke locaties, zowel voor huurders als voor beleggers.

Duurzame kantoren zijn aantrekkelijk voor de huurder door de lage energielasten en het gezonde binnenklimaat. Voor beleggers zijn duurzame kantoren aantrekkelijk door de waardecreatie op termijn en daardoor de vermindering van risico’s. Duurzaam bezit zorgt voor continuïteit en stabiliteit. En niet in de laatste plaats zijn duurzame kantoren minder belastend voor het milieu.

Ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij in ons streven naar een duurzame vastgoedportefeuille samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen wij zelf een actieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in het MVO-beleidsplan 2019-2021 [Engels] van het ASR Dutch Mobility Office Fund. In het MVO-jaarverslag van het ASR Dutch Mobility Office Fund worden per strategische doelstelling de resultaten over 2017 besproken.

GRESB Green star
Het fonds, opgericht eind 2016, deed in 2018 voor het eerst mee aan de duurzaamheidsbenchmark GRESB. Het fonds behaalde een uitstekende score van 70 punten en werd beloond met drie van de maximaal vijf te behalen sterren.

Pieter Vandeginste, fund director ASR Dutch Mobility Office Fund: “Het fonds heeft zich bij oprichting ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen opgelegd. De nadruk lag in het eerste jaar op optimalisatie van het energieverbruik. Dit is beloond met een outperformance van de benchmark bij eerste deelname.”

Het fonds verwacht de aankomende jaar GRESB-score verder te kunnen verbeteren door haar focus op een vernieuwd huurtevredenheidsonderzoek, Green Building Certifcates en op de energieperformance van de portefeuille.

undefinedundefined