a.s.r. real estate

Visie op MVO - ASR Dutch Core Residential Fund

undefinedHet MVO-beleid van ASR Dutch Core Residential Fund richt zich primair op verantwoord vermogensbeheer. In dat kader wil het fonds huurders en beleggers optimaal faciliteren in hun streven naar woningen en een woonomgeving met langetermijnwaarde, vanuit financieel en maatschappelijk perspectief. Duurzame woningen zijn aantrekkelijk voor de huurder door de lage energielasten en het gezonde binnenklimaat. Voor beleggers zijn duurzame woningen aantrekkelijk door de waardecreatie op termijn en daardoor de vermindering van risico’s. Duurzaam bezit zorgt voor continuïteit en stabiliteit. En niet in de laatste plaats zijn duurzame woningen minder belastend voor het milieu.

Ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij in ons streven naar een duurzame vastgoedportefeuille samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen wij zelf een actieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in het MVO-beleidsplan 2018 - 2020 [Engels] van ASR Dutch Core Residential Fund. In het MVO-jaarverslag van het ASR Dutch Core Residential Fund worden per strategische doelstelling de resultaten over 2017 besproken.


GRESB Green Star

undefined

De MVO-prestaties worden jaarlijks gemeten en transparant gemaakt in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). GRESB is een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark die het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan bij vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt. In 2017 is ASR Dutch Core Residential Fund benoemd tot Green Star met vier sterren. De GRESB-score steeg met 28,5% ten opzichte van 2016 naar 72 (op een schaal van 0 tot 100). Hiermee scoort ASR DCRF bovengemiddeld in de peer group.

 

Verduurzaming woningportefeuille 

undefinedASR DCRF is zeer actief bezig met het verduurzamen van haar bestaande portefeuille. In 2016 en 2017 zijn tezamen 562 woningen in de portefeuille verduurzaamd van EPA-label E/F/G naar minimaal EPA-label A. In 2018 komen daar tenminste nog eens 234 woningen bij en voor de aankomende jaren is het streven nog enkele honderden woningen te verduurzamen.

Verduurzaming woningen Couwenhoven, Zeist
In de wijk Couwenhoven in Zeist zijn 46 eengezinswoningen ingrijpend verduurzaamd. De ingreep bestond onder andere uit spouwmuurisolatie, aanbrengen van HR++-glas, vloerisolatie en dakisolatie inclusief geïntegreerde zonnepanelen. Resultaat is een woning met een sterk verbeterd binnenklimaat en een aanzienlijk lagere energierekening. Het EPA-label is door de renovatie gestegen van E/F naar A+.